100 millioner til psykologer i kommunene

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Stadig flere kommuner søker om tilskudd til å ansette psykologer, og neste år er det bevilget 100 millioner til slik støtte. Helse- og omsorgsministeren oppfordrer flere kommuner til å søke om penger, slik at mennesker som trenger det får tidlig hjelp.

– Høyre-Fremskrittsparti-regjeringen vil bygge ut psykologtilbudet i kommunene. Det er viktig at mennesker med psykiske helseutfordringer kan få tidlig hjelp, og dermed unngå å bli sykere. Flere psykologer er viktig for å styrke dette feltet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Målet med tilskuddsordningen er å stimulere flere kommuner til å ansette psykologer i kommunale helse- og omsorgstjenester. I 2013 har 115 ulike kommuner fått støtte til totalt 179 psykologstillinger.

I 2014 år er det hele 100 millioner i tilskuddsordningen. Dette er midler kommunene kan søke om på nyåret via Helsedirektoratet.

– Forebygging og tidlig innsats er viktig. Jeg håper flere kommuner vil benytte seg av denne ordningen. Bruken av psykologene bør tilpasses lokale behov. De kan gi individuell oppfølging, drive veiledning, fagutvikling eller tverrfaglig samarbeid. Det viktigste er at tilbudet innen psykisk helse får et løft, sier Høie.

En evaluering gjort av Arbeidsforskningsinstituttet og SINTEF på vegne av Helsedirektoratet, viser at ordningen i stor grad har ført til en økning i antall psykologårsverk i kommunene.

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter