1000 færre helt ledige i august

Den registrerte ledigheten falt med 1000 personer i august. – Kampen mot arbeidsledigheten er regjeringens viktigste oppgave. Vi holder trykket oppe for å skape flere nye jobber, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Ved utgangen av august har antall helt ledige kommet ned på samme nivå som for ett år siden. Det er første gang siden desember 2012 at det siste året totalt sett ikke viser økning i ledigheten. I 14 fylker er nivået lavere og i fem fylker er nivået høyere. De ferske Nav-tallene gleder statsråden. 

– Det er positivt at arbeidsmarkedet viser tegn til bedring. Jeg merker meg spesielt at også i oljefylkene har ledigheten flatet ut gjennom sommermånedene. I Rogaland falt ledigheten med 100 personer fra juli til august. Regjeringens målrettede tiltak for arbeid og aktivitet holder hjulene i gang i de regionene som sliter, kommenterer Anniken Hauglie. 

Ny kompetanse

Som en del av regjeringens politikk for å møte de negative effektene av lav oljepris, har regjeringen økt antall tiltaksplasser. Et høyere nivå på arbeids­markedstiltakene har bidratt til nedgangen i ledigheten. Også summen av helt ledige og deltakere på tiltak falt fra juli til august. Tiltakene har økt i alle fylker, og mest i de fylkene med høyest arbeidsledighet. 

– Mange ledige får nå påfyll av kompetanse. Det hjelper flere inn i jobb og er en del av regjeringens politikk for å omstille Norge, sier statsråden. 

Fakta om arbeidsledigheten i august 2016

  • Ved utgangen av august var det registrert 84 669 helt ledige.
  • Nivået er uendret fra samme tid i fjor og ned med 1000 personer fra juli, sesongkorrigert.
  • I tillegg deltok 14 321 arbeidssøkere på et arbeidsmarkedstiltak, 57 prosent flere enn på samme tid i fjor.
  • Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak falt med 300 personer fra juli, sesongkorrigert.

 

Til toppen