Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

11 fartøy får fiske makrellstørje i 2020

I 2020 kan til sammen 11 fartøy, hvorav åtte ringnotfartøy og tre linefartøy, delta i fisket etter makrellstørje.

Fiskeridirektoratet har nå gjennomført en loddtrekning blant de kvalifiserte søkerne og listen over fartøy er klar. Trekningen danner grunnlag for en rulleringsliste, og fartøyene som har blitt trukket ut får en opsjon på deltakelse i fisket etter makrellstørje i to år. Det vil avhenge av størrelsen på den norske kvoten om disse to årene vil bli påfølgende eller ikke.

- Det er gledelig at det har vært stor interesse for å delta i dette fisket, og en rulleringsliste gir mulighet for fartøyene til å planlegge dette fisket bedre, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Norsk totalkvote i 2020 er på hele 311,95 tonn. Av dette går 256 tonn til ringnotfartøy og 19 tonn til linefartøy. Det er også avsatt 24,95 tonn til bifangst av makrellstørje i fisket etter andre arter i 2020. Det er avsatt totalt 6 tonn til merk- og slipp og rekreasjonsfiske i 2020, og 6 tonn er avsatt til forskning på makrellstørje.

Makrellstørje har tidligere kun vært omsatt gjennom hvitfisksalgslagene. Fra 2020 åpnes det for at makrellstørje også kan omsettes gjennom Sildelaget.

Følgende fartøy får tillatelse til å fiske makrellstørje i 2020:

Not under 40 meter

Albacore

SF-3-A

26,13

Vestbris

SF-50-G

30

Hillersøy

SF-246-A

36,5

Spjæringen

Ø-300-H

27,91

Bluefin

SF-12-F

34,79

Orfjord

M-58-AV

34,85

Sjarmør

SF-17-SU

36,34

 

Not over 40 meter

Brennholm

H-1-BN

75,4

 

Linefartøy

Pilen

M-16-SM

10,02

Fugløybuen 

N-328-G

18,02

Rosøy

SF-25-S

10,62

 

FAKTA

  • Makrellstørje er den største tunfiskarten.
  • Den kan veie over 700 kilo, bli tre meter lang og holde en toppfart på 70 km/timen.
  • Den regnes som en av de dyreste fiskene i verden, og er særlig ettertraktet i Asia.