12 millioner i gaveforsterkningstilskudd til 19 kunst- og kulturinstitusjoner i Oslo

En rekke kulturinstitusjoner får i disse dager utbetalinger fra Kulturdepartementets gaveforsterkningsordning. Gaver på til sammen nær 48 millioner kroner utløser gaveforsterkningstilskudd på til sammen 12 millioner kroner til 19 kunst- og kulturinstitusjoner i Oslo.

Prosjekter rettet mot barn og unge utgjør 5,9 millioner kroner av gavebeløpet og det utløser nær 1,5 millioner kroner i gaveforsterkningstilskudd.

- Jeg er glad for å se at så mange ulike kunst- og kulturvirksomheter søker om gaveforsterkningstilskudd og bidrar til å realisere så mange gode prosjekter. Vi ser at ordningen fungerer og motiverer kulturledere til å intensivere arbeidet med å skaffe flere finansieringskilder, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Gaveforsterkningsordningen ble innført for museene i 2014. Ordningen innebærer at staten gir et tilskudd på 25 prosent i tillegg til pengegaver fra private givere og stiftelser. Formålet var å stimulere til økt privat finansiering av kulturinstitusjoner. I 2016 ble ordningen utvidet til å omfatte gaver til musikk, litteratur, scenekunst, visuell kunst og kulturbygg. Det er bevilget 45 millioner kroner til gaveforsterkningsordningen for kunst- og kulturformål i 2016.

Om tilskuddsmottakerne

Ung kultur:

Dansens Hus

Mottar 375 000 kroner i gaveforsterkning basert på en pengegave på 1,5 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til prosjektet STOR KUNST FOR SMÅ BARN! - Målet er å produsere forestillinger for barn i aldersgruppen 0-6 år i samarbeid med utvalgte dansekunstnere, dramaturger, pedagoger og spesialister på barn & kunst. Dans er en kommunikasjonsform som er spesielt egnet til å nå frem til de aller yngste aldersgruppene. Dette er det første tilskuddet Dansens Hus får fra gaveforsterkningsordningen.

Den Norske Opera & Ballett AS

Mottar 620 733 kroner i gaveforsterkning basert på pengegaver på til sammen 2 482 931 kroner fra Color Line, Sparebankstiftelsen DNB og Skipsreder Tom Wilhelmsens Stiftelse. Gavene skal gå til utvikling av Barnekoret og en større satsing og markering av ungdomskompaniet Nasjonalballetten UNGs høstproduksjon. Dette er det første tilskuddet Den Norske Opera & Ballett AS får fra gaveforsterkningsordningen.

De Unges Orkesterforbund (UNOF)

Mottar 237 500 kroner i gaveforsterkning basert på en pengegave på 950 000 kroner fra Dextra Musica og Sparebankstiftelsen DNB. Gavene er gitt for å utvikle og opprettholde musikalske møteplasser for barn og unge, inspirere til økt spilleglede i norske orkestre, Norsk Ungdomssymfoniorkesters høstsamling og sommermusikkskoler. Dette er det første tilskuddet UNOF får fra gaveforsterkningsordningen.

Foreningen !les

Mottar 93 330 kroner i gaveforsterkning basert på pengegaver på til sammen 373 320 kroner  fra medlemmer og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Gavene er gitt til Foreningen !les sitt daglige virke og til utgivelse av sakprosamagasinet Faktafyk for elever i ungdomsskolen. Dette er det første tilskuddet Foreningen !les får fra gaveforsterkningsordningen.

Jeunesses Musicales Norway - JM Norway (JMN)

Mottar 51 050 kroner i gaveforsterkning basert på en pengegave på 204 200 kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til utstyr og instrumenter til LOUD! – jentenes bandleir. Dette er en sommerleir der musikkinteresserte jenter mellom 11 og 17 år møtes for å teste ut ulike instrumenter, prøve seg på låtskriving og spille sammen. Dette er det første tilskuddet JM Norway mottar fra gaveforsterkningsordningen.

Stiftelsen Veslefrikk

Mottar 112 500 kroner i gaveforsterkning basert på pengegave på 450 000 kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til videreutvikling av Veslefrikkmetoden, et verktøy for komponering. Dette er det første tilskuddet Stiftelsen Veslefrikk får fra gaveforsterkningsordningen.

Andre mottakere:

C. Ludens Ringnes Stiftelse (Ekebergparken)

Mottar 2,5 millioner kroner i gaveforsterkning basert på en pengegave på 10 millioner kroner fra Ringnes Holding AS til kunstinnkjøp og formidling knyttet til innkjøpene. Dette er det første tilskuddet C. Ludens Ringnes Stiftelse får fra gaveforsterkningsordningen.

Frammuseet

Mottar kr 1 837 500 i gaveforsterkning basert på en pengegave på til sammen 735 000 kroner fra Kværner Concrete Solutions AS og Olav Thon Stiftelsen til restaurering av Polarskuta Gjøa – Roald Amundsens ekspedisjonsfartøy. Dette er det andre tilskuddet Frammuseet mottar fra gaveforsterkningsordningen.

Oslo-Filharmonien

Mottar 750 000 kroner i gaveforsterkning i 2016. Gaven utløses av pengegaver på 3 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB. Samlet er gaven til orkesterets 100-årsjubileum på totalt 9 millioner kroner fordelt på tre år. Dette er det første tilskuddet Oslo-Filharmonien får fra gaveforsterkningsordningen.

Kunstnernes hus

Mottar 375 000 kroner i gaveforsterkning basert på en pengegave på 1,5 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til oppgradering av auditoriet til kino/kultursal. Dette er det første tilskuddet Kunstnernes hus får fra gaveforsterkningsordningen.

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Mottar 75 000 kroner i gaveforsterkning basert på pengegave på 300 000 kroner fra Stiftelsen UNI for å styrke forsknings- og utviklingsprosjektet Dryppende Maling. Formålet er å skaffe bedre kunnskap om kollapsen av moderne oljemaling brukt i kunst etter andre verdenskrig. Dette er det første tilskuddet Nasjonalmuseet får fra gaveforsterkningsordningen.

Naturhistorisk museum

Mottar 2,5 millioner kroner i gaveforsterkning basert på en pengegave på 10 millioner kroner fra UMOE AS til planlegging og etablering av et klimasenter og utstilling på Tøyen. Naturhistorisk museum har tidligere mottatt nærmere 1,8 millioner kroner basert på pengegaver fra Sparebankstiftelsen DNB og Botanisk hages venner.

Norsk Folkemuseum

Mottar 1 375 000 kroner i gaveforsterkning basert på pengegaver på til sammen 5,5 millioner kroner fra Nord-Norges arkitektforening, Sparebankstiftelsen DNB, Stiftelsen UNI, Nipa Invest as, Canica as, og Sig Bergesen dy og hustru Nankis allmennyttige fond. Pengegavene er gitt til utstillingen Tidsrom borgerskap og embetsstand 1600-1900 og til sikringstiltak på Norsk Maritimt Museum. Norsk Folkemuseum er en av de største mottakere av tilskudd fra gaveforsterkningsordningen, og har med dette mottatt mer enn 3,8 millioner kroner fra denne ordningen.

Norske Konsertarrangører

Mottar 275 000 kroner i gaveforsterkning basert på pengegaver på til sammen 1,1 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til prosjektet Kulturaktører som sosiale entreprenører. Dette er det første tilskuddet Norske Konsertarrangører får fra gaveforsterkningsordningen.

Oslo Kunstforening

Mottar 112 500 kroner i gaveforsterkning basert på en pengegave på 450 000 kroner fra Sparebankstiftelsen DNB, Dextra Artes. Gaven skal brukes til stipendutstilling og kunstnerstipend. Dette er det første tilskuddet Oslo kunstforening får fra gaveforsterkningsordningen.

Riksteatret

Mottar 57 848 kroner i gaveforsterkning basert på en pengegave på 231 390 kroner fra DNB Bank ASA til billettfond til skoleelever og publikumsbyggende aktiviteter og meropplevelser ved forestillinger. Dette er det første tilskuddet Riksteatret får fra gaveforsterkningsordningen.

Skimuseet i Holmenkollen

Mottar 87 500 kroner i gaveforsterkning basert på en pengegave på 350 000 kroner fra Stiftelsen Sat Sapienti og Bergesenstiftelsen til utstillingen Vær og føre – føre var, om klima og miljøspørsmål. Dette er det første tilskuddet Skimuseet får fra gaveforsterkningsordningen.

Munchmuseet

Mottar 500 000 kroner i gaveforsterkning basert på pengegave på 2 millioner kroner fra Bergesens Allmennyttige stiftelse til produksjon av verkskatalog over Munchs tegninger og til digitalisering. Dette er det andre tilskuddet Munchmuseet får fra gaveforsterkningsordningen.

Stiftelsen Ultima Oslo Contemporary Music Festival

Mottar 43 750 kroner i gaveforsterkning basert på en pengegave på 175 000 kroner fra E. Galtung Døsvig AS til å styrke aktiviteter relatert til publikumsutvikling og profilering av festivalen. Dette er det første tilskuddet Ultima Oslo Contemporary Music Festival får fra gaveforsterkningsordningen. 

Til toppen