124 millioner til Trondheim for opprydding i havna

Miljødirektoratet har gitt tilsagn til Trondheim kommune på til sammen 124 millioner kroner til opprydding i forurenset sjøbunn i havneområdet i Trondheim.

Trondheim er en av de 17 prioriterte stedene med forurenset sjøbunn. Sjøbunnen i store områder i Trondheim havn er sterkt forurenset med miljøgifter som PCB, PAH og tungmetaller fra avrenning fra industri og kommunale utslipp.

Oppryddingen skal gjennomføres i fire områder i havna: Kanalen, Brattørbassenget, Nyhavna og Ilsvika. Arbeidet starter opp i februar 2015 og er forventet å være ferdig til våren 2016. Staten bidrar med 75 prosent av kostnadene for miljøtiltakene og sjøbunnsdeponiet.

-Det er veldig viktig at vi får ryddet opp i gammel forurensning i sjøbunnen, og stopper spredning av miljøgifter. Det er prisverdig at kommunen og havnemyndighetene har tatt tak i dette på en så god måte, og at vi nå kommer i gang med selve oppryddingsarbeidet, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Les mer på Miljødirektoratets nettside.

 

Til toppen