125 milliarder kroner fra SDØE i 2013

Petoro har i dag lagt frem resultatet for Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) i petroleumsvirksomheten i 2013. Netto kontantstrøm var 124,8 milliarder kroner. Dette er en nedgang fra 2012, da kontantstrømmen var 146,9 milliarder kroner.

Reduksjonen i resultatet skyldes lavere gassalg og økte investeringer. Salg av gass gikk ned 13 prosent og gassprisene var nær to prosent lavere enn i 2012. Samtidig økte investeringene med 34 prosent fra 2012.

SDØE-ordningen innebærer at staten betaler en andel av alle investeringer og driftskostnader i prosjekter tilsvarende SDØEs deltakerandel. Staten får på lik linje med de øvrige eierne en tilsvarende andel av inntektene fra salget av produksjonen og andre inntekter.

Les mer om resultatet på Petoro sine hjemmesider.


Til toppen