130 millioner ekstra til kollektivsatsing i Oslo og Akershus

– Bedre kollektivtilbud gir bedre fremkommelighet og økt trafikksikkerhet. Det kommer alle trafikanter til gode. Vi gir nå Oslo og Akershus en ekstra håndsrekning for å øke kollektivsatsingen i byen. Oslo og Akershus tildeles nå 130 millioner kroner ekstra i 2015 som følge av budsjettforliket i Stortinget. Midlene kommer i tillegg til de 280 millioner kronene som er utbetalt tidligere i år, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Oslo og Akershus, i likhet med andre storbyområder, mottar i dag statlige midler innenfor "Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene". Med 130 millioner kroner ekstra, får Oslo og Akershus totalt 410 millioner kroner i belønningsmidler i 2015.

Byområdet skal bruke midlene til å styrke kollektivtilbudet, med bedre pålitelighet, reisehastighet og oppgradert infrastruktur.

Krav til effekt

Samferdselsdepartementet stiller krav til byområdene som har avtale, og effekten av innsatsen skal rapporteres hvert år. Belønningsordningen for kollektivtransport premierer tiltak med dokumentert effekt.

Formålet med belønningsordningen

Formålet med belønningsordningen for kollektivtransport i større byområder er å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse, ved å dempe veksten i behovet for motorisert transport og øke antallet kollektivreiser.

Til toppen