Presseinvitasjon: 15 år med Kvinner, fred og sikkerhet – hva nå?

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Torsdag 19. november markerer utenriksminister Børge Brende og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide at FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet er 15 år.

Kvinnelige soldater i CRU-styrken i Kabul, Afghanistan.
Kvinnelige soldater i CRU-styrken i Kabul, Afghanistan. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret

- Kvinners aktive deltakelse handler ikke bare om kvinners rettigheter, men om å bygge bærekraftige samfunn for både kvinner og menn. Det handler om at hele befolkningens behov og erfaringer tas på alvor når sårene etter krigen skal leges og når grunnlaget for fremtiden skal legges. Det handler om å bygge et fundament uten systematiske mangler, slik at samfunnet som reiser seg står støtt, sier utenriksminister Børge Brende.

- Det er 15 år siden FNs Sikkerhetsråd vedtok denne historiske resolusjonen. Den var en milepæl. Resolusjonen har banet vei for et internasjonalt politisk arbeid for kvinner, fred og sikkerhet. Det gjøres en innsats og denne gir effekt. Kvinner er blitt mer involvert i fredsprosesser og fredsbygging. Resolusjonen er en del av sikkerhetspolitikken, og temaet er kommet langt høyere opp på agendaen. Samtidig er det mye som gjenstår, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Handlingsplan
Regjeringens la i februar frem handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet for tidsrommet 2015 til 2018. - I all vår innsats for fred og sikkerhet skal kvinners og menns behov, prioriteringer og rettigheter tas på alvor, sier utenriksminister Brende.

Handlingsplanen kan leses her.

Media er velkommen til å delta på seminaret.

Tid: Torsdag 19. november 2015 kl. 09:00 – 13:00

Sted: Militærhospitalet, Grev Wedels plass 1, Oslo

Pressekontakter
Pressekontakt for utenriksministeren:
Hilde Steinfeld, hilde.steinfeld@mfa.no/ 40 40 83 14

Pressekontakt for forsvarsministeren:
Marita I. Wangberg, miw@fd.dep.no/ 905 123 19 

Program

DEL I: UN’s Global Study on the implementation of SCR 1325 (kl. 09:00 – 10:00)

•Velkommen
•Innlegg ved Torunn Tryggestad (PRIO), FNs globale studie om gjennomføringen av resolusjon 1325.
•Kommentarer ved Anna Milena González, FOKUS
•Samtale med salen

DEL II: Høynivåsesjon (kl.10:00-10:50)
•Innlegg ved utenriksminister Børge Brende
•Innlegg ved forsvarsminister Ine Eriksen Søreide
•Samtale med salen

Pause 10 minutter

DEL III: Fagseminar / paneldebatt. Dialog med publikum (kl. 11:00 – 13.00)

Panel 1) Kvinners deltakelse «How can we ensure women’s political participation in transitions from war to peace?»

Sanam Anderlini, Women’s Alliance on Countering Extremism and Promoting Peace, Rigths and Pluralism og ICAN
Jens-Petter Kjemprud (Utenriksdepartementets spesialrepresentant til Sør-Sudan/Sudan)
Elisabeth Kristiansen (IKFF Norge) 
Gry Larsen (Care)

Panel 2) Beskyttelse «How can we ensure that women’s needs for protection in conflict situations are met?»

Wenche Fone, Kirkens Nødhjelp
Shyamala Gomez, FOKUS landdirektør for 1325-innsatsen i Sri Lanka
Mads Harlem, Leder av Folkerettseksjonen i Norges Røde Kors
Major Tormod Overland, tidligere Gender Advisor i Afghanistan (ISAF/RSM)

Forum for kvinner, fred og sikkerhet presenterer sin rapport og en ny publikasjon som viser bredden i sivilt samfunns innsats.

Møteleder er Inger Skjelsbæk, forskningsprofessor ved PRIO og førsteamanuesis i psykologi ved UiO.

Seminaret foregår på engelsk.