135 millioner til innovasjonsprosjekter

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Forskningsrådet og Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri lyser nå ut inntil 135 millioner til innovasjonsprosjekter for næringsmidler, jordbruk, skog- og trebruk og sjømat.

Forskningsrådet og Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri har lagt ut sin årlige utlysning for innovasjonsprosjekter innen næringsmidler, jordbruk, skog- og trebruk og sjømat. Utlysningen omfatter alle temaer i BIONÆRs programplan og Forskningsmidlene for jordbruk og matindustris prioriteringer. Bedrifter kan søke om midler til 2-4 års prosjekter med oppstart i 2017. 

Søknadsfristen er 12. oktober. Det er frivillig å sende inn prosjektskisse, men Forskningsrådet oppfordrer søkere til å sende inn skisse. Skissefristen for prosjektmidler fra Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri er 15. august. Skissefristen for prosjektmidler fra BIONÆR er 31. august. 

Potetplante i reagensglass.
Potetplante i reagensglass. Næringsmidler og jordbruk er aktuelle temaer i utlysningen av innovasjonsmidler. Foto: Steinar Johannessen

Bredt programsamarbeid

Forskningsrådet har en rekke programmer og virkemidler til rådighet for utvikling av norsk bioøkonomi, og flere av disse samarbeider. BIONÆR og Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri samarbeider i år. Målet er å finansiere flest mulig gode innovasjonsprosjekter, samlet sett. Til fristen 12. oktober samarbeider også programmene BIONÆR, HAVBRUK, ENERGIX og BIOTEK2021 om utlysninger. Dette åpner for at søknader kan ha tematikk på tvers av de fire programmenes ansvarsområder. Brukerstyrt Innovasjonsarena (BIA), som er en åpen konkurransearena, bidrar også til å fremme utviklingen av bioøkonomien. Prosjektene i BIA har ingen tematiske føringer, men vektlegger innovasjonsgrad og potensial til å skape nye verdier. 

Om BIONÆR

Forskningsrådets program BIONÆR har som hovedmål å utløse forskning og innovasjon for verdiskaping i norske biobaserte næringer. Landbruks- og matdepartementet er hovedfinansiør av BIONÆR.