14 prosent matsvinn fra produsent til butikk

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

En ny rapport fra FN viser at 14 prosent av all mat som blir produsert i verden, går tapt før den når butikkhyllene. – Jeg lurer ofte på hvordan vi kan akseptere at mat blir kastet når over 820 millioner mennesker i verden fortsatt går sultne hver dag, sier generalsekretær Qu Dongyu i FNs organisasjon for ernæring og landbruk, FAO.

Organisasjonen skriver i den nye rapporten at reduksjon av maten som går tapt, vil øke den økonomiske veksten, gi mindre hungersnød og begrense utslippene av klimagasser.

FAO skiller mellom mat som går tapt etter at den er høstet eller under transport, mattap, og mat som kastes av dagligvarebutikkene eller forbrukerne, matsvinn

Fem sentrale funn i rapporten er:

  1. Redusere mattap og matsvinn er et viktig FN bærekraftsmål , samt et middel for å oppnå andre bærekraftsmål, særlig knyttet til matsikkerhet, ernæring og miljømessig bærekraft.
  2. Globalt går rundt 14 prosent av den produserte maten tapt fra og med høstingsstadiet og frem til, men ikke inkludert butikkstadiet (dagligvarehandelen). Det utarbeides nøyaktige estimater på matsvinn fra dagligvarehandelen og forbrukere.
  3. Det er viktig å finne årsakene til mattap og matsvinn. Dette vil kreve informasjon om hvor mattap og matsvinn oppstår i matforsyningskjeden og driverne bak at dette oppstår.
  4. Å redusere mattap og matsvinn kan gi økonomiske fordeler, men det vil også koste. Når de "billige" mulighetene for reduksjoner er tatt i bruk, vil kostnadene øke, og dermed er et visst mattap og matsvinn uunngåelig.
  5. For å redusere mattapet og matsvinnet og levere store samfunnsmessige fordeler vil det kreves en nøye analyse av de eksakte koblingene mellom mattap, matsvinn og matsikkerhet, ernæring og miljømessig bærekraft.