1400 færre helt ledige i august

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– Flere kommer i jobb og færre er ledige. Arbeidsmarkedet er nå i rask bedring, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie i en kommentar til augusttallene fra Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Statsminister Erna Solberg til venstre og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie til høyre snakker til pressen foran byggeplass i Bjørvika, Oslo.
Statsminister Erna Solberg og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie kommenterer ledighetstallene for august. Foto: Hanne T. Skodje/ASD

Navs tall for august viser at det har blitt færre registrert arbeidsledige hver måned siden høsten i fjor. Nedgangen i ledigheten er bredt basert over fylker, yrker og aldersgrupper. 

– Ledighetstoppen etter oljeprissjokket er definitivt bak oss og den positive utviklingen vi har hatt på arbeidsmarkedet gjennom 2017 fortsetter, sier Hauglie. 

Den registrerte ledigheten i hele landet sett under ett er nå lavere enn da oljeprisfallet satte inn. 

– Tall fra Nasjonalregnskapet viser at sysselsettingen tar seg opp. Bare det siste året er 24.000 flere kommet i jobb – de fleste av dem i privat sektor. Samtidig som det nå lysner har vi satt inn målrettet innsats for å få unge i skole og jobb og langtidsledige tilbake i arbeid, sier statsråden. 

Fakta om ledigheten i august

  • Ved utgangen av august var det registrert 73 918 helt ledige arbeidssøkere. I tillegg deltok 15 729 arbeidssøkere på arbeidsmarkedstiltak.
  • Den siste måneden, fra juli til august, ble det 1400 færre helt ledige, mens bruttoledigheten gikk ned med 1200 personer, justert for normale sesong­variasjoner.
  • Andelen helt ledige er nå på 2,7 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 3,1 prosent i august i fjor. Bruttoledigheten (helt ledige pluss arbeidssøkere på tiltak) er ned til 3,2 prosent fra 3,6.
  • Nasjonalregnskapet for 2. kvartal 2017, som ble publisert 24. august, viser at antall sysselsatte personer har økt med 23 700 det siste året.