14,5 millioner kroner til utvikling av universell utforming

36 prosjekter får støtte fra tilskuddsordningen for kunnskapsutvikling, forskning og utvikling, kompetanseheving og informasjon om universell utforming i 2021.

– Dette er midler som er viktige for utvikling og kompetanseheving av universell utforming på en rekke områder. Det er positivt at mange kommuner får økonomisk støtte til å forberede oppgradering av blant annet skoler til universell utforming, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

I 2021 får 36 ulike prosjekter støtte fra tilskuddsordningen som forvaltes av Barne-, ungdoms- og familiedirektoraret på vegne av Kulturdepartementet. I tillegg til de 11 kommunene som få støtte til kartlegging og tidlig prosjektering av oppgradering til universell gi det støtte til prosjekter innen blant annet kollektivtrafikk, friluftsliv, digitalisering, bygningsteknikk og utdanning.

Koronapandemien har økt bruken av digitale verktøy for fjernundervisning og læring. Det er gitt støtte til flere prosjekter som vil se nærmere på erfaringene med disse verktøyene, og hvordan de eventuelt kan bidra til læring for alle elever og studenter.

– Pandemien har vist hvor viktig det er at digitale verktøy er universelt utformet slik at alle kan bruke dem i utdanning, arbeid og dagligliv, avslutter kultur- og likestillingsministeren.

Oversikt over prosjekter som har fått støtte - Universell utforming - kunnskapsutvikling, kompetanseheving og informasjon (bufdir.no)