Vis hele kalenderen

19.05.2015

  • 15-års markering for Stine Sofies stiftelse

    Solveig Horne| Barne- og likestillingsdepartementet

    Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne holder innlegg på 15-årsmarkeringen for Stine Sofies stiftelse.