1500 færre helt ledige i mars

– Vi er i ferd med å legge den mørkeste tiden bak oss og det lysner forsiktig på arbeidsmarkedet. Den registrerte arbeidsledigheten faller nå for fjerde måned på rad, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie foran blå pressevegg med Arbeids- og sosialdepartementets logo
Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. Foto: Jan Richard Kjelstrup/ASD

Nye tall fra Arbeids- og velferdsdirektoratet viser at det fra februar til mars ble 1500 færre helt ledige. Fallet i den registrerte ledigheten de siste månedene har kommet i store deler av landet, også på Sør- og Vestlandet. 17 av 19 fylker har hatt nedgang i ledigheten det siste året. Det blir færre ledige også innen ingeniør- og IKT-fag. Summen av arbeidsledige og arbeidssøkere på tiltak har gått ned med 1 prosent det siste året.

– Færre blir arbeidsledige og vi ser tegn til økt optimisme i næringslivet, sier statsråden og legger til: – Registertallene fra SSB sist uke viste en svak positiv vekst i sysselsettingen i 2016, men sysselsettingen må vokse enda mer. Regjeringen vil hindre utenforskap og fører en politikk som skal få enda flere i jobb. 

Fakta om ledigheten i mars 2017

  • Ved utgangen av mars var det registrert 81 327 helt ledige arbeidssøkere. Det tilsvarer 2,9 prosent av arbeidsstyrken mot 3,2 prosent på samme tid i fjor.
  • I tillegg deltok 22 729 arbeidssøkere på arbeidsmarkedstiltak.
  • I mars er det 8007 færre helt ledige enn på samme tid i fjor.
  • Justert for normale sesongvariasjoner er det en reduksjon i antall helt ledige fra februar til mars på 1500 personer. 
Til toppen