165 millioner til å styrke profesjonsutdanninger

Sykepleiere, lærere og ingeniører gjør en svært viktig jobb. Det skal de og andre med profesjonsutdanning gjøre også i fremtiden. For å sikre at utdanningene forbereder studentene på fremtidens arbeidsliv, styrker vi derfor forskningen i profesjonsutdanninger som er spesielt viktige for velferdssamfunnet.

–Hver enkelt av oss skal få best mulig helsebehandling, undervisning og andre tjenester også i fremtiden. Dette kan vi få til gjennom forskning og innovasjon og gjennom en tilpasning av utdanningene til nye behov. Slik får fremtidens generasjoner tilgang til gode og tilpassede tjenester, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Langtidsplanen for forskning og utdanning sier at offentlige ressurser må brukes mest mulig effektivt for å kunne levere gode velferdstjenester også i årene fremover.

–Vi skal fortsatt ha offentlige tjenester av høy kvalitet i fremtiden. For å få til det må vi effektivisere og forbedre både måten vi jobber på og de tjenestene vi skal tilby. Det betyr at vi må ta i bruk ny kunnskap og nye måter å organisere oss på, fortsetter kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Disse miljøene er tildelt midler: 

Lærerutdanninger:

Høgskulen på Vestlandet

Learning about teaching argumentation for critical mathematics education

NTNU

Acquisition of English in the multilingual classroom

Høgskolen i Sørøst-Norge 

Conversation Analytic innovation for Teacher Education (CAiTE). Research-based training for enhancing assessment and feedback quality

Høgskulen i Volda

DigiHand - The emergence of handwriting skills in the digital classrooms

  

Ingeniørfag:

Universitetet i Agder

More Efficient and Environmental friendly Road Construction

Høgskolen i Oslo og Akershus

Patient-Centric Engineering in Rehabilitation (PACER)

Høgskolen i Sørøst-Norge

Advanced Piezoelectric Devices

 

Økonomisk-administrative fag:

Norges Handelshøyskole

Incentives, access to capital, and innovation

Norges Handelshøyskole

Digitalisation in the audit profession; establishment of Digital Audit Research Project

Universitetet i Agder

Internationalization of financial reporting and auditing

  

Helse- og sosialfag:

UiT Norges arktiske universitet

Rethinking work inclusion for people with intellectual disability

Høgskolen i Østfold

Integrated Services for Patients with Dual Diagnosis

VID vitenskapelige høgskole

Challenges of participation when service users autonomy is challenged/restricted in health and welfare services

Universitetet i Stavanger

Aiming for quality in nursing home care: Rethinking clinical supervision and assessment of nursing students in clinical studies

Høgskolen i Innlandet - Lillehammer

Decisions and Justifications in Child Protection Services (CPS)

Det er Norges Forskningsråd som administrerer ordningen gjennom programmene PROFESJON, HELSEVEL og FINNUT. Dette er den første komplette oversikten over tildelingene. 

Til toppen