1700 færre helt arbeidsledige i oktober

– Nedgangen vi har sett det siste året fortsetter i oktober. De nye tallene fra NAV viser nå 12 000 færre ledige enn i fjor og et arbeidsmarked i bedring, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Den registrerte ledigheten har nå falt hver måned siden november i fjor. Nedgangen den siste måneden er noe større enn i de foregående månedene. 

Sterk tilbakegang på Sør- og Vestlandet 

Nedgangen i ledigheten kommer i de fleste fylker. I Rogaland har fallet i antall arbeidsledige vært på hele 27 prosent det siste året.

– Det er spesielt gledelig at vi ser en sterk nedgang i fylkene som ble hardest rammet av oljeprisfallet. Regjeringen holder likevel trykket oppe for at enda flere skal komme i jobb, sier statsråden.  

 

Fakta om ledigheten i oktober 2017

  • Den siste måneden, fra september til oktober, falt antall helt ledige med 1700 personer, justert for normale sesong­variasjoner.
  • I oktober var det registrert 66 000 helt arbeidsledige. Det er 12 000 færre enn på samme tid i fjor. I tillegg var det 19 400 arbeidssøkere på tiltak.
  • Fallet i antall helt ledige siste år har vært størst i Rogaland (-27 prosent), Vest-Agder (-20 prosent), Møre og Romsdal (-19 prosent) og Hordaland (-18 prosent).
  • Andelen helt ledige er nå på 2,4 prosent mot 2,8 prosent på samme tid i fjor.
Til toppen