18 millioner kroner til prosjektering av nytt toppidrettssenter

Regjeringen har besluttet å tildele Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 18 millioner kroner fra spillemidlene til idrettsformål til forprosjektet for en opprustning og utvidelse av toppidrettssenteret ved Sognsvann i Oslo.

– Toppidrett og store, norske idrettsprestasjoner skaper fellesskapsopplevelser, inspirerer barn og unge til å drive idrett og bidrar til en positiv prestasjonskultur i samfunnet. Det er derfor viktig for regjeringen å bidra til å legge til rette for at vi også i framtiden kan få norske idrettsprestasjoner i verdensklasse, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

– Olympiatoppen og toppidrettssenteret er hjørnesteinen i norsk toppidrettssatsing, både når det gjelder idrett for personer med funksjonsnedsettelser og funksjonsfriske. Jeg er glad vi nå kan gi dette miljøet et velfortjent løft, slik at de kan få enda bedre rammer rundt det viktige arbeidet sitt, sier Raja.

Staten har tidligere bidratt med 3 millioner kroner fra spillemidlene til en mulighetsstudie for et opprustet og utvidet toppidrettssenter ved Sognsvann i Oslo. På bakgrunn av denne studien har NIF søkt staten om 18 millioner kroner til finansiering av et forprosjekt. Forprosjektet vil blant annet gi sikrere kostnadsanslag og danne grunnlaget for beslutning av utbyggingsalternativ.