183 millioner til funksjonshemmedes organisasjoner og ferietilbud

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

134 organisasjoner får driftstøtte for 2016. Formålet er å bedre organisasjonenes muligheter til å drive interessepolitisk arbeid og yte service til medlemmene sine.

- Organisasjonene gjør en uvurderlig innsats for mennesker med funksjonsnedsettelse. Derfor er det viktig for regjeringen å støtte det arbeidet de gjør, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp).

Det er Barne- ungdoms- og familiedirektoratet som forvalter tilskuddsordningen. Støtten, som også dekker ferietilbud til barn med hjelpebehov og ferie og velferdstiltak for personer med nedsatt funksjonsevne, er i år økt fra 178 millioner kroner til 183 millioner kroner.

Se den fullstendige oversikten over organisasjoner som har fått driftsstøtte på Bufdirs nettsider.

Paraplyorganisasjonene Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon mottok 14,7 million kroner og Samarbeidsforumet av Funksjonshemmedes Organisasjoner mottok 1 million kroner i tilskudd. Det er organisasjonenes samlede medlemstall som bestemmer paraplytilskuddets størrelse.

Tidligere i år ble 10 millioner kroner fra samme tilskuddsordning fordelt på 40 tiltak som skal gi barn med hjelpebehov mulighet til å være med på sommerleir.

- De frivillige organisasjonene gjør en utrolig viktig jobb for barn og unge med hjelpebehov. 1 100 barn og unge deltar sammen med like mange ledsagere. Sommerleirene er godt tilrettelagt og tilbyr aktiviteter som mange kanskje prøver for første gang. Dette er viktig for barnas mestringsfølelse, sier Horne.