Historisk arkiv

19.09.2000 Bensinpris og timelønn i ulike land

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Finansdepartementet

SVs stortingsgruppe
Kristin Halvorsen
Stortinget

Deres ref

Vår ref

Dato

2000/4099 SØ

19.09.2000

Bensinpris og timelønn i ulike land

Det vises til henvendelse om sammenligning av bensinpris og timelønn i ulike land.

Det foreligger timelønnstall for voksne industriarbeidere for en del land for 1997. I tabellen nedenfor er dette sammenlignet med aktuelle utsalgspriser for bensin.

Tabell: Pumpepris, gjennomsnittlig timelønn, antall liter bensin pr. time

Land

Pumpepris Aug. 2000

Timelønn 1997

Antall liter pr. time

Belgia

8,65

85

9,83

Danmark

8,96

128

14,29

Tyskland

8,35

109

13,06

Frankrike

8,97

67

7,47

Irland

7,49

73

9,74

Italia

8,92

60

6,73

Nederland

9,49

85

8,96

Østerrike

7,68

79

10,28

Finland

9,43

88

9,34

Sverige

9,21

94

10,21

Storbritannia

10,55

82

7,77

Norge

10,79

119

11,03

Kilde for timepris: Teknisk beregningsutvalg (rapport 2 for 2000).
Kilde for pumpepris: Oil Bulletin Petrolier, Norsk Petroleumsinstitutt

Med hilsen

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

VEDLEGG