Statssekretær Ayhan besøker Singapore

Statssekretær Dilek Ayhan besøker denne uken Singapore. På programmet står både møter med gründermiljøer og forskningsinstitusjoner, politiske møter og deltakelse på Singapore Maritime Week.

– Singapore og Norge har et omfattende næringslivssamarbeid, særlig innenfor maritim sektor. Landet er også et godt sted for norske oppstartsbedrifter i teknologibransjen som vil etablere seg i Asia, sier Ayhan.

Singapore er et av landene med flest norske selskaper utenfor Norge. Her er i overkant av 250 selskaper med norsk tilknytning. I 2014 opprettet Innovasjon Norge kompetanseeprogrammet TINC Asia i samarbeid med den lokale partneren The Joyful Frog Digital Incubator (JFDI). TINC Asia er en teknologiinkubator for norske bedrifter, og et tilbud til oppstartsbedrifter med internasjonalt potensial. Modellen er den samme som TINC Silicon Valley, som har vært en stor suksess i mange år.

Onsdag møtte Ayhan grunnlegger og administrerende direktør for The Joyful Frog Digital Incubator, Hugh Mason. Hun fikk høre hans erfaringer fra samarbeidet og hvilke fremtidsutsiktene han ser for norske oppstartsselskaper i regionen. 

 

Ayhan skal også møte Singapores svar på Forskningsrådet og Innovasjon Norge; National Research Foundation og SPRING Singapore. De er Singapores virkemidler for forskning og utvikling. I tillegg skal hun besøke flere universiteter for å diskutere tilrettelegging og kommersialisering av forskning. 

– Singapore oppmuntrer til innovasjon og entreprenørskap. Det er viktige satsingsområder også for vår regjering. Vi har en ambisjon om at Norge skal bli ett av Europas mest innovative land. Samarbeid med Singapore om forskning og innovasjon er viktig og inspirerende for å nå dette målet, sier statssekretær Dilek Ayhan.

Til toppen