Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

2 milliarder til tørkerammede bønder

I løpet av 2018 ble det behandlet mer enn 11.000 saker om avlingsskadeerstatning og betalt ut rundt 2 milliarder kroner til bønder som ble rammet av tørken sommeren 2018. Det gjenstår å behandle 3.700 saker.

Landbruksdirektoratet har i løpet av 2018 betalt ut 1,6 milliarder i avlingsskadeerstatning. I august ble det inngått en tilleggsavtale til jordbruksavtalen om at det skulle utbetales 525 millioner kroner i ekstra kompensasjon som følge av tørken. Det aller meste av disse pengene er også utbetalt i 2018, slik at samlede utbetalinger til tørkerammede norske bønder så langt er over 2 milliarder kroner.

I perioden 2008-2017 varierte utbetalingene til avlingsskadeerstatning mellom 6 millioner i 2016 og 90 millioner i 2011. 2018 er derfor et helt ekstraordinært år for norsk jordbruk.

Tørkeskadet kornåker.
I løpet av 2018 ble det behandlet mer enn 11.000 saker om avlingsskadeerstatning og betalt ut rundt 2 milliarder kroner til bønder som ble rammet av tørken sommeren 2018. Foto: Torbjørn Tandberg

Erstatning  ved avlingsskade

Norge er et av få land i verden som har en ordning med erstatning til bønder ved avlingsskade. I sommer ble det lagt opp til en forenklet og rask behandling av disse sakene. Det ble åpnet for mer forskuddsutbetaling, og kommunene og fylkene ble sterkt oppfordret om å behandle sakene så raskt som mulig.

– Kommunene, fylkesmennene og Landbruksdirektoratet har alle gjort en imponerende innsats for å bistå norske bønder når det aller meste av erstatningene nå er utbetalt i 2018, sier landbruks- og matminister Bård Hoksrud.

Verste tørken på mange år

I 2018 opplevde Norge og Nord-Europa den verste tørken på kanskje 100 år. Det var mest kritisk for husdyrbøndene, som fryktet at de måtte slakte ned dyr fordi de manglet fôr. Det ble derfor gjort tilpassinger slik at statlig regelverk ikke skulle være til hinder for at bøndene i løpet av sommeren kunne skaffe dyrefôr på utradisjonelt vis; Mange grønne/umodne kornåkre ble slått til dyrefôr, det ble åpnet for tollfri import av fôr mv. I løpet av høsten er det slaktet noe flere dyr enn det som er vanlig, men ikke vesentlig mer enn det som er vanlig.

Kornbøndene fikk omtrent halvert avlingene i 2018 i forhold til de siste årene. Det gir tapte inntekter for bonden, samtidig som Norge er langt mer avhengig av å importere både matkorn og korn til dyrefôr enn i et normalår.

Storstilt dugnad

– Norsk jordbruk kom seg gjennom tørkesommeren 2018 takket være en storstilt dugnad, sier landbruks- og matminister Bård Hoksrud.

– Først og fremst har den enkelte bonde gjort en kjempejobb. Innsatsen og kreativiteten for å skaffe nok dyrefôr har vært imponerende, sier Hoksrud. –  Videre har bonde hjelpt bonde. Kornbønder har hjelpt husdyrbønder, og bønder i de delene av landet som ble mindre rammet har hjelpt bønder i de mest tørkerammede områdene på Østlandet. Fra første stund var det et nært samarbeid mellom myndighetene og jordbruket, sier landbruks- og matminister Bård Hoksrud.

– Men vi må huske det en bonde i Lier sa til meg før jul, påpeker Hoksrud: - Det er nå framover den vanskelige perioden for meg kommer. Jeg vet fortsatt ikke om jeg har nok fôr til alle dyra gjennom hele vinteren.

– Norske bønder er ikke ferdige med ettervirkningene av tørkesommeren 2018 ennå. På tross av store erstatningsutbetalinger er det fortsatt mye ekstraarbeid og utgifter for bonden, sier landbruks- og matminister Bård Hoksrud.

Til toppen