20 000 nye frøprøver deponert på Svalbard

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

En ny forsending med frø fra matplanter er deponert for langtidslagring i Svalbard Globale frøhvelv. Forsendelsen som denne uken ble transportert inn i frøhvelvet i Longyearbyen inneholder 20 000 frøprøver fra Japan, Brasil, Peru, Mexico og USA.

En ny forsending med frø fra matplanter blir deponert for langtidslagring i Svalbard Globale frøhvelv

En ny forsending med frø fra matplanter blir deponert for langtidslagring i Svalbard Globale frøhvelv (Foto: Simon Jeppson)

Okayama Universitet i Japan har for første gang deponert en samling med 575 varianter av bygg i frøhvelvet. Brasil har deponert 514 varianter av bønner og fra Peru har det kommet 191 varianter av ville poteter og 65 varianter av ville søtpoteter. The International Maize and Wheat Improvment Center har deponert 1 946 varianter av mais og 5 964 varianter av hvete. The Seed Savers Exchange i USA har deponert en samling røde okrafrø som er nedarvet gjennom flere generasjoner.

Sikkerhetsnett for verdens matplanter
Svalbard Globale frøhvelv er det endelige sikkerhetsnettet for verdens mangfold av matplanter. Jordas befolkning anslås å øke med 50 prosent i løpet av de neste 40 årene og med klimaendringer som påvirker plantenes evne til å trives og overleve, er plantemangfoldet avgjørende for at jordbruket skal tilpasse seg endringene som kommer. Frøhvelvet tilbyr gratis oppbevaring av sikkerhetsduplikater for frøsamlinger som befinner seg i frøbanker rundt omkring i verden. Frøene ankommer Svalbard på på såkalt ”svart boks” vilkår som betyr at frøene kun kan tas ut av hvelvet av institusjonene som deponerte dem.

Fjellanlegg i permafrosten
Svalbard Globale frøhvelv ligger omtrent 1 km i luftlinje fra Longyearbyen flyplass, og er et fjellanlegg som er sprengt inn i permafrosten (minus 3-4 grader Celsius). Anlegget er designet for en tilnærmet ”uendelig” levetid.

Frøhvelvet består av tre separate fjellhaller som hver har lagringskapasitet til 1,5 millioner frøprøver. Ved hjelp av et eget kjøleanlegg drevet med strøm fra det lokale energiverket skal anlegget holde en konstant innetemperatur på minus 18 grader Celsius. Hallen rommer lagerreoler der de forhåndspakkede eksemplarene av matfrø fra depositørene (avgiverlandene) er plassert. 

Frøene trygt bevar i hvelvet.
Frøene trygt bevar i hvelvet. (Foto: Matthias Heyde)