20 år med deling av strålingsdata i Europa

Av studentpraktikant Anders Sætra, EU-delegasjonen

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

38 europeiske land samarbeider om deling av strålingsdata, for å gjøre skadeomfanget minst mulig hvis en ulykke inntreffer. I år har samarbeidet 20-årsjubileum.

20 år med deling av strålingsdata ble markert med høynivåmøte i Europaparlamentet 23. november. Foto: Jonas Fjeldheim/EU-delegasjonen.


23. november ble det arrangert høynivåmøte i Europaparlamentet for å markere 20 års deling av strålingsdata mellom europeiske land. EU-delegasjonen var representert ved Norges ambassadør til EU, Oda Helen Sletnes, og miljøråd Jonas Fjeldheim.

Gjennom samarbeidet spiller de 38 deltakerlandene inn strålingsdata til plattformen European Radiological Data Exchange Platform (EURDEP) i sanntid. På den måten kan ansvarlig myndighet og befolkningen bli orientert så tidlig og utfyllende som mulig hvis det inntreffer en atomulykke med utslipp av radioaktivitet i atmosfæren.

Les om hvordan EØS-midlene bidrar til atomsikkerhet i Romania

Norge deltar

Norge deltar frivillig i dette samarbeidet. Under avtalen sender Statens strålevern data til EURDEP daglig. I et krisetilfelle vil det bli sendt data minst en gang annenhver time.

Under markeringen innledet Vladimir Sucha, generaldirektør ved EU-kommisjonens Joint Research Center, sitt innlegg med å vise til Tsjernobyl-ulykken og behovet for god, klar og riktig informasjon i krisetilfeller. Sucha trakk også frem det gode samarbeidet med det internasjonale atomenergibyrået IAEA, som ønsker å samle data for hele verden etter samme modell som EURDEP.

Les mer om Norges miljø- og klimasamarbeid med EU

Overvåkes kontinuerlig

Gjennom nettverket Radnett overvåkes kontinuerlig radioaktiviteten i omgivelsene rundt de 33 norske stasjonene. Formålet med målenettverket er å gi et tidlig varsel i tilfelle et ukjent radioaktivt utslipp rammer Norge. På nettsiden radnett.nrpa.no finnes oppdaterte måledata og tidsserier fra alle stasjonene.