20 millioner euro til å bekjempe fattigdom i Romania

Norge skal bruke ytterligere 20 millioner euro av EØS-midlene på å bekjempe fattigdom i Romania. Innsatsen rettes mot regioner der det bor mange med rombakgrunn.

I 2015 stenger søppelfyllingen Pata Rata utenfor byen Cluj. EØS-midler er satt av for å hjelpe dem som bor på søppelfyllingen med ny bolig, utdannelse og sosiale tjenester. Foto: Jens Petter Søraa, Adresseavisen.
I 2015 stenger søppelfyllingen Pata Rata utenfor byen Cluj. EØS-midler er satt av for å hjelpe dem som bor på søppelfyllingen med ny bolig, utdannelse og sosiale tjenester. Foto: Jens Petter Søraa, Adresseavisen. Foto: Jens Petter Søraa, Adresseavisen

– Romania har store utfordringer knyttet til fattigdom og sosial ekskludering. Ikke minst gjelder dette romfolk. Derfor setter vi av EØS-midler til å bedre deres levekår, sier Vidar Helgesen, statsråd for EØS-saker og forholdet til EU.  

Romania er et av de fattigste landene i EU. Over 40 prosent eller rundt 9 millioner mennesker lever i fattigdom, ifølge Eurostat.  Særlig mange romfolk er ekskludert fra utdanning og tilfredsstillende sosial- og helsetjenester.  

Det finnes ingen enkle og raske løsninger. EØS-midlene settes inn for å løfte mennesker ut av fattigdom på lang sikt gjennom å legge til rette for utdanning og arbeidstrening og tilby helse- og sosial tjenester.

– Vi trekker inn kompetanse fra blant andre Verdensbanken og UNICEF og bygger videre på tiltak og virkemidler som allerede er prøvd ut. Samtidig tester vi ut nye løsninger, sier Helgesen.

Programmet retter seg mot barn, ungdom, foreldre, arbeidsløse, offentlige myndigheter, frivillige organisasjoner med flere. Støtten skal også brukes på holdningskampanjer for å bekjempe diskriminering og fremme toleranse i det rumenske samfunnet.

Prosjektene gjennomføres i 15 fylker over hele Romania i tillegg til en nasjonal kartlegging av romfolks levekår. Frelsesarmeen og Oslo kommune er partnere i to av de sju nye prosjektene.

Fra tidligere har Norge satt av om lag 17 millioner euro til fattigdomstiltak til Romania. Med de sju nye prosjektene kommer dette beløpet opp i 37 millioner euro. Pengene er hentet fra andre planlagte programmer som ikke har latt seg gjennomføre. Prosjektene er finansiert frem til 2017. Romania mottar 305 millioner euro i EØS-midler fra Norge i inneværende periode.

Vedlegg: Fattigdomsprogram i Romania

Til toppen