20 millioner kroner til forskning på bærekraftig matproduksjon

Gjennom europeisk samarbeid lyses det ut midler til forskning på mer bærekraftig matproduksjon. Midlene er fordelt på to europeiske fellesutlysninger innenfor temaene mat, miljø og bioressurser. For norske aktører stilles det til sammen 20 millioner kroner til rådighet

– Klimaendringene utfordrer hvordan vi produserer maten vår. For å sikre at vi i fremtiden har nok og trygg mat til alle, trenger vi ny kunnskap om hvordan vi kan drive mest mulig effektiv og bærekraftig matproduksjon, sier Landbruks- og matminister Olaug Bollestad. 

Matsystemet er den komplekse strukturen av produksjon, foredling, distribusjon, salg og forbruk som gjør at vi har mat på bordet. Det er verdikjeden fra jord til bord, og de miljømessige og økonomiske effektene systemet har på omgivelsene. 

– Norge har mange felles utfordringer med andre land, derfor går mange land sammen og legger til rette for at de beste forskerne kan samarbeide for å finne gode løsninger, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad. 

Nå kan norske bedrifter og forskningsorganisasjoner søke på to europeiske fellesutlysninger, hver på 10 millioner kroner. Begge utlysningene er knyttet til et bærekraftig matsystem, men med ulike innfallsvinkler:  

European Joint Programme on Soil søker prosjekter som vil gi oss bedre forståelse av jord og det biologiske livet i jorda. Særlig hvordan vi kan forvalte jord på en mer bærekraftig måte, og finne fram til driftsmetoder som i større grad tar hensyn til jordhelse og fremmer produktivitet på en bærekraftig måte. 

Innovative solutions for resilient, climate-smart sustainable food systems søker prosjekter som skal gi oss bedre innsikt i hvordan håndtere kriser som påvirker matsystemet. Dette er særlig aktuelt nå, med tanke på den pågående covid-19-pandemien.