20 millioner kroner til kunstinnkjøp og -utstillinger

- Det å målrette penger til innkjøp av norsk samtidskunst, kunsthåndverk og design har vært et viktig grep under koronapandemien, derfor gir regjeringen og jeg nå ytterliger midler til museer over hele landet, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

Med denne bevilgningen har regjeringen, siden mars 2020, tildelt museer i hele landet til sammen 88 millioner kroner til kunstinnkjøp fra galleri og visningssteder i Norge, eller direkte fra kunstneren. Innkjøpene skal knyttes til kunstnere som i hovedsak bor og virker i Norge.

- Det er viktig at vi fortsetter å stimulere kunst- og kulturlivet, og jeg vet at dette er midler som både kommer museene og kunstnere til gode, avslutter Raja.

18 millioner kroner til innkjøp av kunst fordeles på følgende institusjoner:

 • KODE – 2 mill.
 • Museene i Sør-Trøndelag – 2 mill.
 • Nordnorsk Kunstmuseum – 2 mill.
 • Museet Midt – 1 mill.
 • Henie Onstad Kunstsenter – 1 mill.
 • Drammens museum – 1 mill.
 • Vestfoldmuseene – 1 mill.
 • Lillehammer museum – 1 mill.
 • Preus museum – 1 mill.
 • Sørlandets kunstmuseum – 1 mill.
 • Haugalandmuseet – 1 mill.
 • Museum Stavanger – 1 mill.
 • Musea i Sogn og Fjordane – 1 mill.
 • VITI (tidl. Musea på Sunnmøre) – 1 mill.
 • RiddoDuottarmuseat v. Sametinget – 1 mill.

I tillegg bevilges 2 millioner kroner til SKINN – Se Kunst i Nord-Norge, til produksjon av utstillinger m.m.