Historisk arkiv

20 millioner til IKT-fornying i kommuner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

52 prosjekter i til sammen 145 kommuner har i dag fått tildelt midler for å utvikle nye eller bedre elektroniske offentlige tjenester i kommunesektoren. Det er fordelt 20 millioner kroner fra regjeringens tiltakspakke mot finanskrisen til digital fornying i kommunene og for å sikre at den elektroniske samhandlingen i kommunesektoren og med staten blir bedre.

- Tilskuddsordningen til kommunesektoren ble presentert som en del av regjeringens tiltakspakke mot finanskrisen. Jeg er glad for at ordningen har skapt stor interesse i kommunesektoren. Mange gode prosjekter er løftet fram. Dette vil bidra til bedre tjenester til innbyggere og næringsliv både via nettet og i møtet med en mer effektiv og bedre kommunal saksbehandling, sier fornyingsminister Heidi Grande Røys.

Et godt eksempel er eBygg – Digital dialog i plan- og byggesaker. Det er et samarbeidsprosjekt mellom 33 kommuner i Rogaland, Østerdalen og på Nordmøre. Samarbeidet er alt i gang og har gitt gode resultater. Prosjekttilskuddet på 3,3 millioner kroner gjør at de kan øke aktivitetsnivået og tempoet. Prosjektet skal bidra til raskere innføring av og bedre digitale tjenester til innbyggerne og næringslivet på plan- og byggområdet, og bidra til mer effektiv behandling av klagesaker.

- Vårt mål er at disse ekstramidlene skal bidra til at det blir utviklet nye eller bedre elektroniske offentlige tjenester i kommunesektoren, og at den elektroniske samhandlingen i kommunesektoren og med staten blir bedre. Derfor er det positivt at kommuner enkeltvis og i sammen har kommet opp med så mange gode ideer og spennende prosjekter, sier Grande Røys.

Det er Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) som fordeler midlene på vegene av FAD. Tilskuddsordningen har vakt stor interesse og det har kommet mange søknader. Det viser at det er mange behov og initiativ som nettopp trenger dette ”lille ekstra” for å bli realisert. Fordi mange kommuner trenger mer tid på å forberede prosjektene og jobbe mer med planleggingen, har de en ny mulighet før fristen i september. Da skal de resterende 40 millioner kronene fordeles.

Se hele oversikten over hvem som får tilskudd (pdf)

Les mer på Difis hjemmesider


 

Til toppen