20 ungdommer deler celle

EØS-midlene

Romania er flere ganger felt av Den europeiske menneskerettighetsdomstolen for standarden i landets fengsler. Norske eksperter er engasjert for å hjelpe til med å bedre forholdene.

– Vi er veldig unge med for mye energi. Vi trenger å være aktive, men har ingen fasiliteter og nesten ikke noe utdanningstilbud, sier 19 år gamle Bogdan.

Han er én av 850 fanger ved fengselet i Bacău nordøst i Romania. I hans avdeling deler 130 innsatte på åtte celler.

– Det er overbefolket, og mobbing og slåssing kan bryte ut av den minste ting, sier Bogdan som soner en straff for tyveri.

{Kart (Google Map)} 

Fengselet er ikke i samsvar med europeiske standarder. I tillegg til at altfor mange ungdommer er stuet sammen på felles celler, er både de hygieniske og sanitære forholdene dårlige. Aktivitetstilbudet er minimalt. Ungdommene forberedes i liten grad på å komme tilbake til samfunnet. Behovet for reformer er derfor stort.

Norge og Romania er enige om å bruke en stor del av EØS-midlene til landet på justissektoren. Om lag 65 millioner kroner er satt av til fengselsreformer, og Kriminalomsorgsdirektoratet er engasjert som norsk partner.

– Støtten fra Norge og den norske kompetansen vil gjøre oss bedre i stand til å returnere disse unge lovbrytere tilbake til samfunnet som bedre borgere i fremtiden, sier Catalin Pavel som er fengselsdirektør i Bacău og som har fått en andel av den norske støtten til å bedre soningsforholdene.

Foto: Øystein Solvang/FMO

I dag sitter barn helt ned i 14 årsalderen fengslet. De skal ut og flyttes til egne opplæringsinstitusjoner. Samtidig rendyrkes Bacău som et ungdomsfengsel for kriminelle mellom 18 og 21 år. Det skal bli færre innsatte per celle, og opplærings- og utdanningstilbudet skal få et løft. I tillegg blir det bygget fasiliteter for idrettsaktiviteter som fengselet mangler i dag.

Samtidig skal de fengselsansatte på skolebenken for å lære mer om hvordan de kan bidra til å rehabilitere ungdommene på best mulig måte. Over hele Romania skal 1400 ansatte få slik opplæring.

Tiberiu Claudiu (19) har sonet halvparten av straffen på åtte år for ran. Han er en av de få som drar nytte av terapitimer. Han sier at terapi hjelper ham å håndtere for eksempel problemer han hadde med familien sin. Men han er fullt klar over at terapi alene ikke vil hjelpe ham: – Jeg trenger mer utdanning for å bli rehabilitert, få en jobb og gå videre med livet mitt.

Ungdommene som i dag soner i fengselet i Bacău, ønsker endringene i soningsforholdene velkommen.

– Ombygging fengselet er det eneste riktige å gjøre. Jeg vet ikke om jeg kommer til å få så mye nytte av det, siden jeg ikke har så lenge igjen å sone. Men reformene vil gjøre det bedre for fremtidige fanger, sier Bogdan.

I tillegg til kriminalomsorg prioriterer Norge å bruke over 100 millioner kroner av EØS-midlene på reformer av rumenske domstoler og bekjempelse av organisert kriminalitet. Som ledd i dette er det et mål å få soningsoverføringsavtalen mellom Romania og Norge til å fungere bedre.

Til toppen