200 flere ledige i mai

- Ledigheten har økt moderat de siste månedene, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson i en kommentar til ledighetstallene publisert av Nav fredag 29. mai.

Ved utgangen av mai er det 75 000 helt ledige i NAVs registre. Det tilsvarer en arbeidsledighet i Norge på 2,7 prosent. Det er 2500 flere enn på samme tid i fjor.

- Jeg har forståelse for at det oppleves som brutalt å miste jobben. Vi har likevel gode velferdsordninger for de som blir arbeidsledige, som de får i påvente av ny jobb. For de som er blitt arbeidsledige er det ett viktig mål; komme over i ny  jobb. Da må det stå øverst på regjeringens dagsorden å legge til rette for at næringslivet kan omstille seg og skape nye vekstkraftige arbeidsplasser, sier statsråden.

Ledigheten øker først og fremst på Sør-Vestlandet, og særlig i Rogaland hvor arbeidsledigheten er 3 prosent. Det er 49 prosent høyere enn på samme tid i fjor. Ingeniører og ansatte innen IKT-fag merker særlig økningen (+ 61 prosent) og ledigheten blant disse gruppene er nå 2 prosent.

 

Til toppen