2013-valget er evaluert - forslag til endringer i valgloven på høring

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår at ansvaret for produksjon og utsendelse av valgkort overføres til departementet. Dette er blant forslagene som sendes ut på høring i løpet av juni. En utredning om personvalgsordningen ved stortingsvalg legges også ut på www.valg.no i dag.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår at ansvaret for produksjon og utsendelse av valgkort overføres til departementet. Dette er blant forslagene som sendes ut på høring i løpet av juni. En utredning om personvalgsordningen ved stortingsvalg legges også ut på www.valg.no i dag.

Departementet har evaluert gjennomføringen av stortingsvalget i 2013. Dette omtales i høringsnotatet.

- Vi ser at kommunene og fylkeskommunene har gjort en viktig og god jobb ved gjennomføringen av valget i 2013, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. - Det er viktig å arbeide for at kvaliteten på gjennomføringen er høy også i fremtiden.

Med bakgrunn i evalueringen har departementet foreslått mindre endringer i valgregelverket. Blant annet foreslås det at departementet overtar ansvaret for utsendelse og produksjon av valgkort. I dag ligger ansvaret hos kommunene.

- Dette vil innebære en forenkling, og sikrer at alle velgere får samme minimumsinformasjon, sier Sanner.

I tillegg foreslås det enkelte forskriftsendringer i regelverket for utforming av stemmesedler, og valgstyrets plikter i forbindelse med produksjon av valgkort.

Høringsnotatet omtaler også problemstillinger knyttet til for sent innkomne forhåndsstemmer.

Departementet har bestemt at forsøket med elektronisk avkryssing i manntallet videreføres ved valget i 2015. Forsøket videreføres i de samme 15 kommunene som deltok i forsøket i 2013. I tillegg utvides forsøket med 15 nye kommuner. Kommunene med flest stemmeberettigede ved forrige lokalvalg inviteres til å delta i forsøket. Invitasjon sendes ut om kort tid.

Institutt for samfunnsforskning (ISF) har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet utredet endring av personvalgordningen ved stortingsvalg. Bakgrunnen er en anmodning fra Stortinget. Rapporten fra ISF er overlevert statsråd Jan Tore Sanner, og vil bli publisert på www.valg.no.

– Dette er et viktig tema, og jeg ser frem til å lese rapporten. Vi vil følge opp rapporten grundig og planlegger å legge frem et forslag om nye personvalgsregler for Stortinget høsten 2015, uttaler kommunalministeren.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.