2014 ble et godt driftsår for Statskog

Statskog-konsernet fikk i fjor en omsetning på 459,4 millioner kroner. - Resultatet for 2014 er blant de beste i foretakets historie. Spesielt gledelig er de gode resultatbidragene fra den løpende driften innenfor skog, energi, eiendom, jakt, fiske og annet friluftsliv, sier administrerende direktør Øistein Aagesen.

Statskog-konsernet fikk i fjor en omsetning på 459,4 millioner kroner (339 mill. kr. i 2013) og et driftsresultat på 158,8 millioner kroner (27 mill. rk. i 2013). Resultatet før skatt ble på 151,8 millioner (21,9 mill. kr. i 2013), og resultatet etter skatt 127,9 millioner kroner (18,8 mill. kr. i 2013).

Resultatregnskapet i 2014 viser høyere inntekter og resultat enn i 2013. I tillegg til økte engangsinntekter leverte også den løpende driften i foretaket bedre resultat i 2014. Resultatforbedringen skyldes i hovedsak bedre resultat i foretakets skogbruksvirksomhet, med lavere kostnader til avvirkning og høyere tømmerpriser.

Til toppen