Ukebrev fra Sikkerhetsrådet

Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 13

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Syria (humanitært), DR Kongo, ikke-spredning, Nord-Korea, Myanmar og Somalia.

«Responding to the humanitarian needs of the more than three million civilians in northwestern Syria requires the continued provision of UN support through the border crossing at Bab al Hawa. This cross-border access is essential to reduce hunger, ensure access to health care, and implement efforts to contain Covid-19. Without this life-saving humanitarian assistance, lives will be lost».

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide
 i Sikkerhetsrådet den 29. mars

Mandag 29. mars gjennomførte Sikkerhetsrådet sitt månedlige møte om den humanitære situasjonen i Syria. Møtet ble ledet av USAs utenriksminister Antony Blinken. Norge og en rekke andre land stilte også på utenriksministernivå. Innledere var FNs nødhjelpskoordinator Mark Lowcock, Unicef-leder Henrietta Fore og den syriske barnelegen Amani Ballour. Alle tre fremhevet nødvendigheten av å bevare den grensekryssende bistanden til Syria. Lowcock påpekte at hver måned passerer nesten 1000 lastebiler gjennom Bab al-Hawa – den eneste åpne ruten for FNs grensekryssende bistandsoperasjon, som leverer nødhjelp til millioner av innbyggere i Nordvest-Syria. Lowcock stilte seg tvilende til om nødhjelp på tvers av frontlinjene (såkalt linjekryssende bistand) kunne kompensere for bortfallet av den grensekryssende, mens Ballour beskrev linjekryssende bistand som et «feilslått eksperiment».

Grensekrysningen Bab al-Hawa på den syrisk-tyrkiske grensen er den eneste gjenværende åpne ruten for FNs grensekryssende bistandsoperasjoner til Nordvest-Syria. Foto: Ocha
Grensekrysningen Bab al-Hawa på den syrisk-tyrkiske grensen er den eneste gjenværende åpne ruten for FNs grensekryssende bistandsoperasjoner til Nordvest-Syria. Foto: Ocha

Den påfølgende diskusjonen var preget av ulike meninger om nytteverdien til henholdsvis linje- og grensekryssende bistand. Flere rådsmedlemmer tok til orde for en forlengelse av resolusjonen om grensekryssende bistand, som skal rådsbehandles i juli. Per nå var dette den mest effektive måten å levere nødhjelp til nordvest og nordøst i Syria, mente Blinken. Han beklaget seg over at andre grensekryssinger hadde blitt stengt de senere år.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide fremførte et felles innlegg på vegne av Irland og Norge, som begge er penneførere for den humanitære Syria-resolusjonen. FN og humanitære partnere måtte få humanitær tilgang til hele Syria, understreket Eriksen Søreide. Videre måtte FNs operasjon gjennom Bab al-Hawa videreføres for å møte de humanitære behovene til mer enn tre millioner sivile i Nordvest-Syria. Norge støttet FNs innsats med linjekryssende bistand, men i lys av de enorme humanitære behovene ville slike oppdrag ikke kunne erstatte den grensekryssende mekanismen.

Russland på sin side fremholdt at resolusjonen om grensekryssende bistand brøt internasjonal humanitær rett og undergravde Syrias suverenitet og territoriale integritet. Kina anerkjente det syriske regimets innsats for å øke linjekryssende bistand. Det internasjonale samfunnet måtte bistå FN i å levere hjelp fra Damaskus til nordvest, understreket den kinesiske FN-ambassadøren.

Tirsdag 30. mars holdt Sikkerhetsrådet et møte om Den demokratiske republikken Kongo og FNs fredsbevarende operasjon i landet (Monusco). Med bakgrunn i nylige møter med kongolesiske politiske ledere kunne FNs nyutnevnte spesialrepresentant Bintou Keita melde om en positiv endringsvilje og et gryende momentum. Dette lovde godt for gjennomføringen av nødvendige freds- og stabilitetsfremmende reformer. Videre gjorde Keita rede for Monuscos pågående nedtrekkstrategi, inkludert det planlagte uttrekket fra Kasaï-regionen i juni. Deretter delte Sandrine Lusumba erfaringer som hennes organisasjon, Women’s Solidarity for Peace and Integral Development, har gjort seg i å kjempe for kvinners rettigheter i DR Kongo. Hun oppfordret Monusco til å benytte kjønnsperspektivet i alle sine mandatfestede oppgaver, og å konsultere med kvinneorganisasjoner i alle stegene av nedtrekksprosessen.

FNs fredsbevarende operasjon i DR Kongo (Monusco) planlegger uttrekk fra flere regioner, blant annet Kasaï i juni. FNs spesialrepresentant Bintou Keita gjorde opp status for nedtrekkprosessen. Foto: FN
FNs fredsbevarende operasjon i DR Kongo (Monusco) planlegger uttrekk fra flere regioner, blant annet Kasaï i juni. FNs spesialrepresentant Bintou Keita gjorde opp status for nedtrekkprosessen. Foto: FN

I den påfølgende diskusjonen ga flere rådsmedlemmer uttrykk for bekymring over voldshandlinger i østlige deler av DR Kongo. Angrepene måtte ta slutt, og alle aktører måtte respektere internasjonal humanitær rett og menneskerettighetene, fastslo Norge. Bekjempelse av straffrihet ville være sentralt, og den kongolesiske regjeringen måtte forsterke innsatsen for å stille gjerningspersonene til ansvar.

Senere samme dag holdt Sikkerhetsrådet et møte om 1540-komiteen, et underliggende organ som tar sitt navn fra sikkerhetsrådsresolusjon 1540 (2004). Resolusjonen pålegger FNs medlemsland å iverksette nødvendige tiltak for å hindre at ikke-statlige aktører får tak i varer og teknologi for utvikling av masseødeleggelsesvåpen. Mexicos FN-ambassadør, som leder komiteen, gjorde rede for gjennomførte aktiviteter i 2020. Flertallet av rådsmedlemmene bekreftet at resolusjon 1540 var en viktig del av den internasjonale ikke-spredningsarkitekturen, og understreket behovet for å forlenge mandatet til komiteen, som utløper i slutten av april.

Til slutt denne dagen møtte Sikkerhetsrådet i lukket format for å diskutere Nord-Koreas oppskyting av ballistiske missiler 25. mars. Møtet kom i stand på fransk initiativ, med støtte fra Estland, Irland, Norge og Storbritannia. Fra norsk side ble Nord-Koreas regjering oppfordret til å etterleve sikkerhetsrådsresolusjoner, ta konkrete steg mot nedrustning av sine atomvåpen og engasjere seg med det internasjonale samfunnet.

Onsdag 31. mars holdt Sikkerhetsrådet lukkede konsultasjoner om situasjonen i Myanmar. FNs spesialutsending Christine Burgener orienterte rådet om den siste tids utvikling. Dagen etter ble Sikkerhetsrådet medlemmer enige om et sett med oppsummerende pressepunkter. I punktene uttrykker Sikkerhetsrådet dyp bekymring over den raskt forverrede situasjonen i Myanmar, og fordømmer sterkt voldsbruken mot fredelige demonstranter. Videre oppfordrer Sikkerhetsrådet militæret til å utvise tilbakeholdenhet, respektere menneskerettighetene og gå inn for dialog og forsoning.

Senere samme dag drøftet Sikkerhetsrådet valgkrisen i Somalia i lukkede konsultasjoner. FNs spesialrepresentant James Swan orienterte rådet. I oppsummerende pressepunkter etter møtet gir Sikkerhetsrådets medlemmer uttrykk for bekymring over stillstanden i den politiske prosessen. Somalias ledere må gå i dialog for å finne en vei ut av krisen.

Torsdag 1. april vedtok rådets medlemmer programmet for inneværende måned. Vietnam har presidentskapet i Sikkerhetsrådet i april.

Andre skriftlige produkter fra Sikkerhetsrådet denne uken: