Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 28

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Syria/kjemivåpen, Colombia, Jemen og forlengelse av UNMHA-mandatet, samt høynivåmøter om Libya (UNSMIL) og beskyttelse av sivile i væpnede konflikter, nærmere bestemt beskyttelse av det humanitære rom.

«It is critical that humanitarian organisations can carry out their life-saving mandate safely, and without interference or politization. We have all seen the deadly consequences when this is not the case.»

FN-ambassadør Mona Juul
i Sikkerhetsrådet 16. juli.

Mandag 12. juli avholdt Sikkerhetsrådet sitt månedlige møte om elimineringen av det syriske kjemivåpenprogrammet, denne gang som lukkede konsultasjoner. Til grunn for møtet lå også siste månedlige framdriftsrapport fra Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW). Thomas Markram ga en statusoppdatering på vegne av FNs høyrepresentant for nedrustningssaker. Den påfølgende debatten fulgte kjente linjer, hvor en rekke medlemsland, inkludert Norge, uttrykte bekymring for manglende fremgang og fastlåste diskusjoner. Norge uttrykte igjen sin fulle tillit til OPCW og oppfordret Syria til å samarbeide med organisasjonen.

Colombia og det videre arbeidet med fredsprosessen var tema på Sikkerhetsrådets møte 13. juli. Foto: FN
Colombia og det videre arbeidet med fredsprosessen var tema på Sikkerhetsrådets møte 13. juli. Foto: FN

Tirsdag 13. juli var det åpen orientering om situasjonen i Colombia. Sikkerhetsrådet orienteres hver 90. dag av FNs spesialrepresentant, Carlos Ruíz Massieu, som leder FNs verifikasjonsoppdrag i landet (UNVMC). Spesialrepresentant Massieu hadde fokus på overgangsjustis og status for gjennomføring av fredsavtalen, og understreket viktigheten av sannhetskommisjonen, dialoginitiativer og partenes ansvar for å implementere fredsavtalen i sin helhet. Han omtalte også den siste tids demonstrasjoner. Også Colombias visepresident og utenriksminister, Marta Lucía Ramírez, orienterte rådet. Sivilsamfunnsrepresentanten Melissa Herrera tok opp spørsmål knyttet til kvinner, fred og sikkerhet, samt unges deltakelse.

Medlemslandene gjentok sin fulle støtte til spesialrepresentanten og UNVMC og anerkjente fremgang innen systemet med overgangsrettferdighet. Rådets medlemmer uttrykte samtidig bekymring for urolighetene, og for et høyt antall drap på tidligere Farc-soldater, sivilsamfunnsaktivister og menneskerettsforsvarere. Det ble oppfordret til dialog og ikke-voldelige løsninger, i håp om å unngå negativ innvirkning på fredsprosessen. Ambassadør Juul understreket i tillegg at alle menneskerettighetsbrudd må etterforskes og at overtrederne blir stilt til ansvar. 

Onsdag 14. juli stod situasjonen i Jemen på Sikkerhetsrådets dagsorden. Sikkerhetsrådet vedtok enstemmig en resolusjon som forlenger mandatet til FNs politiske oppdrag for å støtte Hodeidah-avtalen (UNMHA - UN Mission to support the Hodeidah Agreement) med ett år. UNMHA skal blant annet se til at Stockholm-avtalen gjennomføres og overvåke våpenhvilen i Hodeidah. Resolusjonen er i hovedsak en teknisk videreføring av fjorårets resolusjon med noe nytt språk om viktigheten av bevegelsesfrihet for UNMHAs personell.

Vedtaket ble etterfulgt av de månedlige konsultasjonene om Jemen, denne gang i lukket format. Undergeneralsekretær Rosemary DiCarlo, fungerende Ocha-leder Ramesh Rajasingham, og UNMHA-leder, generalløytnant Abhijit Guha, orienterte. Rådsmedlemmer uttrykte frustrasjon over manglende fremgang hva gjelder en rekke utestående spørsmål, blant annet utnevnelse av ny spesialutsending, samt beskyttelse av sivile, særlig barn.

Sikkerhetsrådet avholdt 15. juli sitt regulære møte (annenhver måned) om Libya/UNSMIL, denne gang på høynivå. Møtet ble ledet av Frankrikes utenriksminister Jean-Yves Le Drian, med ministerdeltakelse fra Kenya, Tunisia og India. Libya deltok også med statsminister Dabeiba, i tillegg til Tysklands utenriksminister Maas og Den arabiske ligas generalsekretær Aboul Gheit. Spesialutsending Kubis orienterte rådet og var blant annet bekymret for manglende fremgang i forberedelsene til valget 24. desember og mulige negative ringvirkninger for hele den politiske prosessen.

Sikkerhetsrådet var samstemt i at valg må avholdes som planlagt og gjentok også oppfordringene om at utenlandske fremmedkrigere og leiesoldater må forlate Libya. Ambassadør Mona Juul understreket på vegne av Norge både viktigheten av at valget blir avholdt, og at våpenhvilen gjennomføres. Hun uttrykte også bekymring for situasjonen for migranter og flyktninger i Libya.

Fredag 16. juli var det nytt høynivåmøte, denne gang under beskyttelse av sivile-agendaen, nærmere bestemt om beskyttelse av det humanitære rom. Vise-generalsekretær i FN, Amina J. Mohammed, direktør for Den internasjonale Røde Kors‑komiteen, Robert Mardini, og leder for ekstern kommunikasjon i Action Against Hunger, Lucile Grosjean, orienterte rådet. Frankrikes utenriksminister Jean-Yves Le Drian ledet møtet, som hadde deltakelse på politisk nivå fra India, Kenya, Mexico, Tunisia og USA.

Humanitære kriser og humanitære behov var tema 16. juli. Her sørges det for vannforsyninger i leiren Idlib, Syria. Foto: FN
Humanitære kriser og humanitære behov var tema 16. juli. Her sørges det for vannforsyninger i leiren Idlib, Syria. Foto: FN

Mohammed viste til at antallet globale humanitære kriser er økende og at de humanitære behovene aldri har vært større. FN søker i år å nå 160 millioner mennesker med nødhjelp. Samtidig øker angrepene på humanitært og medisinsk personell og nødhjelpsarbeidet har aldri vært farligere. Rådsmedlemmene uttrykte bekymring både de økende humanitære behovene og den stadig mer utfordrende sikkerhetssituasjonen for humanitært personell, og nevnte spesielt områder som Tigray, Afghanistan, Jemen og Syria.

Norges FN-ambassadør, Mona Juul, understreket viktigheten av de humanitære prinsipper, inkludert humanitær tilgang og beskyttelse av humanitært personell. Hun fremhevet også at angrep på humanitært personell må etterforskes og at de ansvarlige må stilles til ansvar i tråd med internasjonal humanitær rett.