Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 29

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Syria/politisk, Kypros/Unficyp og Libanon/Unifil. Sikkerhetsrådet vedtok også en presidentuttalelse om situasjonen i Varosha (Kypros) samt en presseuttalelse etter terrorangrepet i Bagdad, Irak 19. juli.

Mandag 19. juli avholdt Sikkerhetsrådet sitt månedlige møte om gjennomføringen av resolusjon 2254 om en politisk løsning i Syria, denne gang som lukkede konsultasjoner. FNs spesialutsending Geir O. Pedersen orienterte rådet om arbeidet med å søke enighet med de syriske partene om det videre grunnlovsarbeidet, samt øvrige deler av resolusjon 2254, herunder de mange fengslede. Behovet for styrket internasjonalt engasjement for en politisk løsning i Syria ble understreket av flere i møtet, og det ble vist til håp om fremgang og en mer konstruktiv dynamikk etter at resolusjonen om grensekryssende humanitær bistand til Syria ble vedtatt enstemmig 9. juli.

Lastebiler med matvarehjelp krysser den tyrkiske grensa på vei til Syria. Foto: David Swanson, Ocha
Lastebiler med matvarehjelp krysser den tyrkiske grensa på vei til Syria. Resolusjonen om grensekryssende humanitær bistand til Syria ble vedtatt enstemmig 9. juli. Foto: David Swanson, Ocha

Onsdag 21. juli avholdt Sikkerhetsrådet lukkede konsultasjoner om Kypros og den fredsbevarende operasjonen Unficyp, i forkant av at mandatet til operasjonen skal fornyes. Generalsekretærens spesialrepresentant Elizabeth Spehar orienterte rådets medlemmer om den siste tids utvikling på Kypros, inkludert hva gjelder covid-19 og arbeid med fredssamtaler, der siste runde fant sted i april i år. Rådets medlemmer uttrykte støtte til Spehars arbeid og ønsket videre fredssamtaler velkommen. Møtet ble også preget av at Tyrkia nettopp hadde annonsert at de ville gjenåpne deler av det avsperrede området i Varosha, og rådet ble fredag 23. juli enig om en presidentuttalelse der de fordømte dette, ba om at beslutningen blir reversert og understreket at Sikkerhetsrådets tidligere resolusjoner og presidentuttalelser må overholdes.

FNs fredsbevarende styrker på Kypros (Unficyp) kontrollerer buffersonen mellom de stridende partene. Foto: Eskinder Debebe, FN
FNs fredsbevarende styrker på Kypros (Unficyp) kontrollerer buffersonen mellom de stridende partene. Foto: Eskinder Debebe, FN

Torsdag 22. juli hadde Sikkerhetsrådet lukkede konsultasjoner om Libanon (gjennomføring av resolusjon 1701 fra 2006) og Unifil. FNs nye spesialkoordinator Joanna Wronecka (UNSCOL), visegeneralsekretær Jean-Pierre Lacroix og Unifil-sjef Stefano Del Col orienterte. Konsultasjonene om resolusjon 1701 finner sted hver fjerde måned. Wronecka og Lacroix redegjorde for hovedlinjene i generalsekretærens siste rapport. Rådsmedlemmene understreket sin støtte til Unifil, hvis rolle er sentral når det gjelder å sikre stabilitet sør i landet. Libanons dype politiske, økonomiske og sosiale krise ble fremhevet, og rådsmedlemmer understreket alvoret  i situasjonen samt behovet for regjeringsdannelse, for reformer og for å støtte det libanesiske militæret (LAF).

Sikkerhetsrådet ble 21. juli enige om følgende presseuttalelse etter terrorangrepet i Bagdad, Irak, 19. juli: