Ukebrev fra Sikkerhetsrådet

Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 34

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Jemen, Haiti, Syria, Irak, Nord-Korea og Etiopia.

«With sadness and disbelief, we are yet again discussing the prospect of a man-made famine in Tigray. The expansion of the armed conflict […] will only increase the suffering. The ramifications for the entire country are grave, and potentially undermine regional peace and security in the Horn of Africa».

Stedfortredende ambassadør Trine Heimerback
i Sikkerhetsrådets møte om situasjonen i Etiopia 26. august

Barn er blant de mest sårbare i krigen i Jemen. Norge understreket at Jemen er verdens verste menneskeskapte humanitære krise, og manet igjen til en nasjonal våpenhvile. Foto: FN
Barn er blant de mest sårbare i krigen i Jemen. Norge understreket at Jemen er verdens verste menneskeskapte humanitære krise, og manet igjen til en nasjonal våpenhvile. Foto: FN

Mandag 23. august ble det avholdt månedlig møte om Jemen. FNs assisterende generalsekretær Khaled Khiari, FNs nødhjelpskoordinator Martin Griffiths og Unicef-direktør Henrietta Fore orienterte Sikkerhetsrådet. Khiari omtalte status for den politiske prosessen og arbeidet med å oppnå en nasjonal våpenhvile, og oppfordret samtidig alle parter til å avstå fra nye kamphandlinger. Både Khiari og Griffiths var bekymret for den forverrede økonomiske situasjonen, og sistnevnte understreket også de økende humanitære behovene i Jemen. Fore oppfordret partene og det internasjonale samfunn til å beskytte barn fra angrep og sørge for at barn får tilgang til grunnleggende tjenester, ikke minst skolegang. Stedfortredende ambassadør Odd-Inge Kvalheim viste til at FN omtaler Jemen som verdens verste menneskeskapte humanitære krise og manet igjen til en nasjonal våpenhvile.

Samme dag ble det under dagsordenpunktet «eventuelt» avholdt en lukket diskusjon om situasjonen på Haiti. Generalsekretærens spesialrepresentant for Haiti, Helen La Lime, og FNs nødhjelpskoordinator, Martin Griffiths, orienterte om den humanitære situasjonen på Haiti etter jordskjelvet 14. august og den tropiske stormen Grace som rammet landet bare to dager senere. Jordskjelvet og stormen har forverret en allerede svært krevende humanitær situasjon, og kommer på toppen av en alvorlig pandemisituasjon og den politiske krisen landet står i. Rådsmedlemmene uttrykte bekymring for situasjonen og flere la vekt på at det nå er svært viktig at den humanitære hjelpen kommer frem.

Tirsdag 24. august ble det avholdt møte om den politiske og humanitære utviklingen i Syria.

Spesialutsending Geir O. Pedersen, nødhjelpskoordinator Martin Griffiths, og generalsekretær Khaled Erksoussi i Syrisk-arabiske røde halvmåne (SARC) orienterte rådet. Dette var første møte om den humanitære situasjonen i Syria etter at Sikkerhetsrådet vedtok resolusjon 2585 om grensekryssende humanitær bistand 9. juli. Pedersen viste til resolusjonen som et positivt eksempel på at nøkkelaktører kan samarbeide, og gjentok oppfordringen om en landsdekkende våpenhvile og tillitsbyggende tiltak. Han redegjorde også for FNs engasjement for å roe situasjonen i Daraa, og oppfordret partene til å stanse volden. Griffiths orienterte om den alvorlige humanitære situasjonen, den krevende økonomiske situasjonen, utbredt matusikkerhet, vannkrisen i Eufrat og covid-19. Erksoussi viste til behovet for økt humanitær tilgang og støtte til humanitære organisasjoner i Syria.

Syria: Norge oppfordrer alle parter til å bidra for å sikre at humanitær bistand når alle i Syria. En politisk løsning i Syria er viktig, og Norge støtter arbeidet FNs spesialutsending gjør. Foto: FN
Syria: Norge oppfordrer alle parter til å bidra for å sikre at humanitær bistand når alle i Syria. En politisk løsning i Syria er viktig, og Norge støtter arbeidet FNs spesialutsending gjør. Foto: FN

Irlands FN-ambassadør holdt innlegg om det humanitære sporet på vegne av penneførerne Norge og Irland. I Norges innlegg om den politiske situasjonen understreket stedfortredende ambassadør Trine Heimerback viktigheten av en politisk løsning og støtte til spesialutsendingens arbeid.

Onsdag 25. august ble det gjennomført kvartalsvis møte om FNs politiske oppdrag i Irak, Unami. Spesialrepresentant Jeanine Hennis-Plasschaert orienterte rådet. Iraks planlagte parlamentsvalg 10. oktober ble viet mye oppmerksomhet. Unami forbereder valgobservasjon og teknisk støtte, i tråd med oppdragets oppdaterte mandat. Sikkerhetsrådets medlemmer var samstemte og støttende til Hennis-Plasschaerts og Unamis pågående arbeid med forberedelsene til parlamentsvalget. Det ble også uttrykt bekymring for sikkerhetssituasjonen, samt den økonomiske og humanitære situasjonen. Stedfortredende ambassadør Trine Heimerback understreket i Norges innlegg betydningen av at valget gjennomføres på en trygg og forsvarlig måte, samt viktigheten av at det blir fritt og rettferdig med deltakelse fra alle parter.

Samme dag var det også lukkede konsultasjoner om arbeidet i sanksjonskomiteen for Nord-Korea, 1718-komiteen. Norge er leder for komiteen og ga en orientering til Sikkerhetsrådets medlemmer om komiteens arbeid siste kvartal. Orienteringen ble utarbeidet av FN-sekretariatet og godkjent av sanksjonskomiteen. Norge deltok også i konsultasjonsrunden i nasjonal kapasitet, og holdt et innlegg med fokus på behov for implementering av sanksjonsregimet, Nord-Koreas pågående utvikling av masseødeleggelsesvåpen og ballistiske missiler, og behovet for fortsatt rask behandling av humanitære unntak.

Torsdag 26. august ble det avholdt orientering og konsultasjoner om situasjonen i Etiopia. Dette var det åttende møtet om Etiopia siden konflikten i Tigray brøt ut i november. Generalsekretær Antonio Guterres holdt den innledende orienteringen og slo fast at situasjonen stadig forverres. Konflikten øker i intensitet og de humanitære konsekvensene vokser. Rådsmedlemmene var samlet i sin bekymring for den humanitære situasjonen og ønsket utnevnelsen av AUs spesialutsending Olusegun Obasanjo velkommen. Stedfortredende ambassadør Trine Heimerback holdt det norske innlegget og oppfordret til umiddelbar våpenstillstand, politisk dialog og full humanitær tilgang. Norge ba også om jevnlige oppdateringer på den humanitære situasjonen fremover.

Fredag 27. august ble Sikkerhetsrådets medlemmer enige om en presseuttalelse om terrorangrepet i nærheten av flyplassen i Kabul, Afghanistan. Norge og Estland, som er penneførere for Afghanistan i Sikkerhetsrådet, ledet arbeidet med uttalelsen.