Ukebrev fra Sikkerhetsrådet

Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 35

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Israel/Palestina, Libanon, Somalia, Mali og Syria.

«The situation in Gaza continues to be volatile. There is a clear need for long-term solutions, first and foremost in the form of a solid and lasting ceasefire».

Stedfortredende ambassadør Trine Heimerback
i Sikkerhetsrådet 30. august i møte om Israel/Palestina

Mandag 30. august ble det avholdt en åpen orientering om situasjonen i Israel/Palestina. Spesialkoordinator Tor Wennesland orienterte rådet om siste utvikling. Flere rådsmedlemmer uttrykte bekymring for det økte spenningsnivået i Gaza og understreket behovet for å sikre humanitær tilgang til området. Norge viste til behovet for å finne langsiktige løsninger for Gaza og oppfordret Israel til å lette på restriksjonene. Norge og flere andre land understreket i tillegg at menneskerettighetene må ivaretas.

Mandag 30. august vedtok også Sikkerhetsrådet en resolusjon som forlenger mandatet til FNs fredsbevarende operasjon i Libanon, Unifil, med ett år. Det nye mandatet omtaler blant annet den alvorlige politiske situasjonen i Libanon, respekt for Unifils bevegelsesfrihet og støtte til den libanesiske hæren. Etter påtrykk fra blant andre Norge, er omtalen av kvinner, fred og sikkerhet styrket i det nye mandatet, inkludert fremhevelse av behovet for kvinners deltagelse i Unifil.

Samme dag vedtok Sikkerhetsrådet en resolusjon som forlenger mandatet til FNs politiske oppdrag i Somalia, Unsom, med ni måneder. Unsom gis et klart mandat til å støtte opp om valgprosessen i år, men også frem mot neste valg. Resolusjonen inneholder videre, etter norsk forslag, klart språk på kvinners deltakelse i alle politiske prosesser.

Mandag vedtok også Sikkerhetsrådet en resolusjon som forlenger sanksjonsregimet og mandatet for ekspertpanelet for Mali i ett år. Resolusjonen inneholder blant annet en sterk fordømmelse av, og krav om slutt på, rekruttering og bruk av barn i konflikt.

Fra avstemningen i Sikkerhetsrådet om Afghanistan-resolusjonen. Foto: FN
Fra avstemningen i Sikkerhetsrådet om Afghanistan-resolusjonen. Russland (til venstre for Norges representant) stemmer avholdende. Foto: FN

Mandag vedtok Sikkerhetsrådet også en resolusjon om Afghanistan, fremmet av USA, Frankrike og Storbritannia. Resolusjonen beskriver rådets forventinger til Taliban om blant annet trygg utreise fra landet, humanitær tilgang, etterlevelse av internasjonale forpliktelser, terrorbekjempelse og en inkluderende politisk løsning – for kvinner som for menn. Resolusjonen ble vedtatt med 13 stemmer for, herunder Norges, og to avstående stemmer fra henholdsvis Kina og Russland.

Onsdag 1. september vedtok Sikkerhetsrådets medlemmer programmet for inneværende måned. Irland har presidentskapet i Sikkerhetsrådet i september.

Torsdag 2. september ble det avholdt månedlig møte om elimineringen av det syriske kjemivåpenprogrammet, denne gang i form av lukkede konsultasjoner. FNs høyrepresentant for nedrustning, Izumi Nakamitsu, orienterte rådet. Møtet er basert på den månedlige rapporten fra Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW), i tråd med resolusjon 2118 (2013).