Ukebrev fra Sikkerhetsrådet

Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 36

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: orientering med The Elders, fredsbevarende operasjoner, Afghanistan, Jemen og Libya.

«I would also like to express my gratitude to countries that have gone out of their way to evacuate and protect women activists, journalists and Afghans at risk, besides US notably the efforts of Canada, Germany, Norway and other Asian and EU countries is worth mentioning.». 

 Den afghanske kvinnesaksforkjemperen Wazhma Frogh
 i Sikkerhetsrådets debatt om Afghanistan 9. september 2021

 

Norges FN-ambassadør Mona Juul i møte med representanter for the Elders. Foto: FN
Norges FN-ambassadør Mona Juul i møte med representanter for the Elders. Foto: FN

Tirsdag 7. september ble det avholdt åpen orientering med deltakelse fra organisasjonen The Elders. Møtet var et av det irske presidentskapets signaturarrangementer i september. Mary Robinson (leder av the Elders) innledet, sammen med Lakhdar Brahimi. I tillegg deltok Ernesto Zedillo og Ellen Johnson Sirleaf i møtet. Robinson la i sitt innlegg vekt på blant annet rådets overordnede ansvar for fred og sikkerhet, inkludert forebyggende innsats før konflikter bryter ut, behovet for å etablere en bedre multilateral pandemiberedskap, trusselen fra klimaendringer, samt situasjonen i Etiopia/Tigray, Myanmar og Israel-Palestina. Brahimi fokuserte i hovedsak på Afghanistan i sitt innlegg. Ambassadør Mona Juul trakk frem Sikkerhetsrådets mandat til å forhindre og forebygge konflikt, og understreket viktigheten av inkluderende fredsprosesser i det norske innlegget.

Onsdag 8. september avholdt Sikkerhetsrådet sin årlige åpne debatt om reform av FNs fredsbevarende operasjoner. Det irske presidentskapet hadde valgt å fokusere spesielt på overgangsfaser («transitions»). Generalsekretær Antonio Guterres, tidligere liberisk president Ellen Johnson Sirleaf og sivilsamfunnsrepresentant Safaa El-Agib Adam, generalsekretær for Community Development Association i Sudan, orienterte rådet. Guterres fremholdt at overgangsfaser fordrer en omstilling av FNs tilstedeværelse, strategi og avtrykk i et vertsland. Målet er å konsolidere fred, styrke lokale institusjoner og forhindre gjenoppblussing av vold.

FNs fredsbevarende operasjoner var oppe til debatt i uke 36. Foto: FN
FNs fredsbevarende operasjoner var oppe til debatt i uke 36. Foto: FN

Johnson Sirleaf viste i sitt innlegg til Liberias nasjonale erfaring med overganger. Landet er vertskap for en av FNs største fredsoperasjoner, Unmil, hvis nedtrekk blir ansett som vellykket. Rådsmedlemmene var samstemte om behovet for koordinerte, gradvise og bærekraftige overgangsfaser. Ambassadør Mona Juul vektla i det norske innlegget våre fire hovedprioriteringer i arbeidet med utfasing av fredsoperasjoner og overgangsfaser: beskyttelse av sivile; kvinner, fred og sikkerhet; klima og sikkerhet; og fredsdiplomati.

Irland har i forbindelse med møtet også forhandlet frem en resolusjon om fredsoperasjoner og overgangsfaser, som rådet vedtok 9. september.

Torsdag 9. september ble det avholdt debatt om Afghanistan med orienteringer fra generalsekretærens spesialrepresentant Deborah Lyons, sivilsamfunnsrepresentant Wazhma Frogh og Malala Yousafzai. Norge og Estland holdt et kort pressemøte før debatten, med fokus på mandatfornyelsen for FNs politiske oppdrag i Afghanistan, Unama, og situasjonen for kvinner og jenter i Afghanistan. FNs kvartalsvise rapport om situasjonen i Afghanistan kan leses i rapporten The situation in Afghanistan and its implications for international peace and security.

Malala Yousafzai deltok på Sikkerhetsrådets møte om Afghanistan.
Malala Yousafzai deltok på Sikkerhetsrådets møte om Afghanistan. Foto: FN

Fredag 10. september var det åpen orientering og lukkede konsultasjoner om situasjonen i Jemen.

FNs nye spesialutsending for Jemen, Hans Grundberg, orienterte Sikkerhetsrådet for første gang. Også visedirektør Ghada Eltahir Mudawi (FNs koordinering av humanitær innsats Ocha) og direktør Entesar Al-Qadhi (Marib Girls Foundation) holdt innledninger, mens generalløytnant Abhijit Guha fra FNs politiske oppdrag i Jemen (UNMHA) orienterte i den lukkede delen. Grundberg understreket alvoret og kompleksiteten i konflikten, vektla behovet for en mer inkluderende prosess og understreket særlig behovet for kvinners deltakelse.

Han viste også til at FN ikke bare kan søke en slutt på konflikten, men også må bidra til å bygge en varig fred som beskytter et spekter av sivile, politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Et samlet Sikkerhetsråd ønsket Grundberg velkommen og oppfordret alle parter til å samarbeide med den nye spesialutsendingen. Visedirektør Mudawi fra Ocha viste til at den varslede hungersnøden så langt i år har vært avverget takket være innsatsen fra det internasjonale samfunnet. Jemen er i dag verdens største humanitære nødhjelpsoperasjon, men kun halvparten av den humanitære responsplanen er finansiert.

Samme dag var det også et møte om FNs politiske oppdrag i Libya, UNSMIL, og om Libya-sanksjoner. På møtet orienterte spesialutsending Kubis om den siste utviklingen, og Indias FN-ambassadør, T. S. Tirumurti, presenterte perioderapporten fra sanksjonskomiteen. Møtet fant sted fire dager før den planlagte mandatfornyelse av UNSMIL. Norge understreket i sitt innlegg behovet for inkludering av kvinner i den politiske prosessen, et sterkt UNSMIL-mandat, at libyske myndigheter må legge til rette for at humanitære aktører kan utføre sitt arbeid i landet, og at beskyttelse av sivile må prioriteres.

Andre skriftlige produkter fra Sikkerhetsrådet denne uken: