Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 44

Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Den internasjonale domstolen (ICJ), Bosnia-Hercegovina og Den sentralafrikanske republikk.

“Eufor Althea’s contribution to maintaining stability, and a safe and secure environment in Bosnia and Herzegovina, is vital and unfortunately still necessary to ensure sustainable peace in BiH.”

Stedfortredende ambassadør Trine Heimerback
i Sikkerhetsrådet 3. november i møte om situasjonen i Bosnia-Hercegovina

Mandag 1. november vedtok Sikkerhetsrådets medlemmer arbeidsprogrammet for november. Mexico har presidentskapet i Sikkerhetsrådet denne måneden.

Samme dag ble det avholdt et lukket møte om Den internasjonale domstolen (ICJ). Presidenten for ICJ, dommer Donoghue (USA), orienterte rådet og redegjorde for presidentens rolle, utover den ordinære dommerfunksjonen. Norge ga sin støtte til ICJ som det primære juridiske organet i FN og trakk frem ICJs rolle som organ for fredelig konfliktløsning og domstolens funksjon som rettsavklarende og -utviklende domstol.

Den EU-ledete militæroperasjonen i Bosnia-Hercegovina (Eufor Althea) ble fornyet for tolv nye måneder etter krevende forhandlinger i Sikkerhetsrådet. Foto: Eufor Althea
Den EU-ledete militæroperasjonen i Bosnia-Hercegovina (Eufor Althea) ble fornyet for tolv nye måneder etter krevende forhandlinger i Sikkerhetsrådet. Foto: Eufor Althea

Onsdag den 3. november ble det avholdt votering (Eufor Althea) og debatt om Bosnia-Hercegovina. Møtet var det andre av to halvårlige konsultasjoner i 2021. Mandatet for den EU-ledete militæroperasjonen i Bosnia-Hercegovina, Eufor Althea, ble fornyet for tolv måneder etter krevende forhandlinger i rådet. Resolusjonen ble vedtatt enstemmig. I tillegg til Sikkerhetsrådets medlemmer, holdt Bosnia-Hercegovina, Kroatia, Serbia og EU innlegg.

Mandatet til FNs fredsbevarende operasjon i Den sentralafrikanske replublikk (Minusca) skal fornyes innen 15. november. Foto: FN
Mandatet til FNs fredsbevarende operasjon i Den sentralafrikanske replublikk (Minusca) skal fornyes innen 15. november. Foto: FN

Samme dag var det et møte med troppebidragsytende land om FNs fredsbevarende operasjon i Den sentralafrikanske republikk, Minusca. Møtet var en anledning for de troppebidragsytende landene til å komme med sine innspill i forkant av at mandatet til Minusca skal fornyes innen 15. november. Mankeur Ndiaye, leder for Minusca, samt henholdsvis styrkesjef og assisterende politikommisjonær i Minusca, orienterte. Flere alvorlige sikkerhetshendelser mot den fredsbevarende operasjonen den siste tiden, inkludert en episode der en politikontingent i Minusca ble beskutt av presidentgarden, sto sentralt i orienteringen og de påfølgende diskusjonene.

Australske Hilary Charlesworth fikk flest stemmer i valget til ny dommer i Den internasjonale domstolen (ICJ) i Haag.  Foto: FN
Australske Hilary Charlesworth fikk flest stemmer i valget til ny dommer i Den internasjonale domstolen (ICJ) i Haag. Hun er den femte kvinnelige dommeren i domstolens 76 år lange historie. Foto: FN

Fredag 5. november ble det avholdt suppleringsvalg til Den internasjonale domstolen (ICJ), etter at den australske dommeren, James Crawford, gikk bort i mai i år. ICJ består av 15 dommere som velges for en niårig periode, hvorav fem utnevnes hvert tredje år. Det var to kandidater til den ledige plassen, fra hhv. Hellas og Australia. Den australske kandidaten, Hilary Charlesworth, fikk flest stemmer og ble valgt inn, som den femte kvinnelige dommeren i ICJs 76-årige historie.

Skriftlige produkter fra Sikkerhetsrådet denne uken: