Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 47

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Håndvåpen og lette våpen, Irak og Libya.

«For Norway it is paramount to contribute to reduce the human sufferings that is linked to the trafficking and diversion of Small Arms and Light Weapons (SALW) and their ammunition. Every year more than 200,000 lives are lost to small arms and light weapons and their ammunition. These weapons have serious humanitarian impacts and contribute to exacerbating conflict and pervasive crime globally».

Ambassadør Mona Juul i Sikkerhetsrådet
22. november i møte om håndvåpen og lette våpen

Mandag 22. november ble det avholdt åpen debatt om konsekvensene av ulovlig handel med håndvåpen og lette våpen. Møtet ble ledet av Mexicos utenriksminister Marcelo Ebrard Casaubon, og det var innledninger ved Robin Geiss, leder for FNs institutt for forskning på nedrustning (Unidir), og Maria Pia Devoto fra organisasjonen Control Arms. Utgangspunkt for møtet var sammenhengen mellom ulovlige finansstrømmer og ulovlig våpenhandel, og hvordan dette bidrar til å finansiere ikke-statlige aktører.

Mexicos utenriksminister Marcelo Ebrard Casaubon ledet møtet om konsekvensene av ulovlig handel med håndvåpen og lette våpen.  Foto: FN
Mexicos utenriksminister Marcelo Ebrard Casaubon ledet møtet om konsekvensene av ulovlig handel med håndvåpen og lette våpen. Foto: FN

I det norske innlegget ble det lagt vekt på behovet for å få bedre kontroll med ulovlig handel med håndvåpen for å beskytte sivile. Videre ble FNs våpenhandelsavtale trukket frem som et viktig bidrag til bedre regulering av våpenhandel, og det ble påpekt at det er behov for bedre sikring av våpen og ammunisjonslagre for å hindre at håndvåpen kommer på avveie.

Tirsdag 23. november ble det avholdt åpen orientering og lukkede konsultasjoner om FNs politiske oppdrag i Irak, UnamiI. FNs spesialrepresentant i Irak, Jeanine Hennis-Plasschaert, og sivilsamfunnsrepresentant Amal Kabashi fra Iraqi Women Network orienterte rådet. Spesialrepresentanten redegjorde for gjennomføringen av valget og de påfølgende demonstrasjoner og regjeringsforhandlinger. Rådsmedlemmene var samstemte i sin støtte til spesialrepresentanten og Unami. De anerkjente gjennomføringen av valget, inkludert internasjonale observatørers tilstedeværelse, og applauderte det irakiske folk for å slutte opp om prosessen.

Tirsdag 23. november var det åpen orientering om Den internasjonale straffedomstolens (ICC) etterforskning av situasjonen i Libya. Foto: FN
Tirsdag 23. november var det åpen orientering om Den internasjonale straffedomstolens (ICC) etterforskning av situasjonen i Libya. Foto: FN

Rådsmedlemmene oppfordret alle partiene til å akseptere valgresultatet og understreket at anklager om valgfusk må fremmes gjennom lovlige kanaler. De fleste medlemmene manet samtidig til en rask og fredelig prosess for å få på plass en samlende og inkluderende regjering. Rådsmedlemmene var også unisone i sin fordømmelse av angrepet mot statsminister Kadhimi, de fortsatte Isil-angrepene, samt all annen form for terrorisme. I det norske innlegget ble det også vist til utfordringer relatert til klimaendringer.

Samme dag var det også åpen orientering om Den internasjonale straffedomstolens (ICC) etterforskning av situasjonen i Libya. ICCs hovedanklager, Karim Khan, satte situasjonen i Libya inn i en bredere kontekst og appellerte til tettere samarbeid for å stille de skyldige for de mest alvorlige forbrytelsene til ansvar. Khan kom dessuten med en oppfordring til å sikre domstolen de nødvendige ressurser, hvilket Norge uttrykte støtte for i sitt innlegg. Fra norsk side ble det dessuten uttrykt klar støtte til Khan og domstolen, samt til den politiske prosessen i Libya. 

Onsdag 24. november ble det avholdt åpen orientering og lukkede konsultasjoner om FNs politiske oppdrag i Libya, UNSMIL. Mexico hadde invitert sivilsamfunnsrepresentanten Lamees BenSaad til å orientere rådet. Det var i tillegg orienteringer fra spesialutsending Jan Kubis, samt fra den indiske FN-ambassadøren, T.S. Tirumurti, i kapasitet av å lede sanksjonskomiteen for Libya.

Spesialutsending Kubis annonserte ved møtet at han har sagt opp stillingen med virkning fra 10. desember, og dette ble derfor hans siste orientering til rådet. Kubis ga i tillegg en redegjørelse for arbeidet med valgforberedelsene, herunder om arbeidet til valgkommisjonen. Medlemmene av Sikkerhetsrådet uttrykte bred støtte til avholdelse av valg i Libya, og en presidentuttalelse om tematikken ble vedtatt i forbindelse med møtet. Norge omtalte i sitt innlegg dessuten situasjonen for migranter i landet og fremhevet behovet for kvinners deltakelse i valget, både som velgere og kandidater.

Andre skriftlige produkter fra Sikkerhetsrådet denne uken: