Forsiden

Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 50

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Den internasjonale restmekanismen for straffetribunaler, covid-19, Sikkerhetsrådets underliggende organer, Jemen, Iran, Sør-Sudan, Nord-Korea, FNs kontor for sentrale Afrika, FNs sikkerhetsråd og AUs freds- og sikkerhetsråd.

«Children continue to bear the main burden of the conflict in Yemen. We are appalled by the latest report by Save the Children, documenting Yemen as being among the top three countries globally where children are at risk of being recruited for use in armed conflict».

 Ambassadør Mona Juul, i Sikkerhetsrådet
14. desember i møte om Jemen

Mandag 13. desember ble det avholdt debatt om Den internasjonale restmekanismen for straffetribunaler (IRMCT). President for IRMCT, Carmel Agius, og sjefsanklager, Serge Brammertz, orienterte om mekanismens aktiviteter de siste seks måneder og status i pågående saker. Norge og flere andre rådsmedlemmer benyttet sitt innlegg til å uttrykke støtte til IRMCT og mekanismens resultater det siste året. 

Samme dag var det også lukkede konsultasjoner om gjennomføring av resolusjon 2532 (2020) og 2565 (2021), om covid-19, våpenhviler og vaksiner. Formålet med konsultasjonene var primært å få en statusoppdatering om vaksinetilgangen i land i væpnet konflikt og/eller komplekse humanitære kriser, samt diskutere øvrige forhold relatert til gjennomføringen av Sikkerhetsrådets to vaksineresolusjoner. Leder for FNs politiske avdeling, Rosemary DiCarlo, leder for FNs avdeling for fredsoperasjoner, Jean-Pierre La Croix og nestleder for FNs kontor for koordinering av humanitær assistanse (Ocha), Ramesh Rajasingham, orienterte rådet.

Mandag var det også den årlige orienteringen hvor de ambassadører som nå går ut av rådet orienterer om sine erfaringer med å lede Sikkerhetsrådets underliggende organer. De fem utgående medlemmene; Saint Vincent og Grenadinene (leder for den uformelle arbeidsgruppen om dokumentasjon og andre prosedyrespørsmål, samt sanksjonskomiteen for Jemen), Tunisia (leder av kontraterrorkomiteen og komiteen for fredsbevarende operasjoner), Estland (leder av sanksjonskomiteene for Irak og Sudan), Niger (leder av sanksjonskomiteene for Den sentralafrikanske republikk og Den demokratiske republikken Kongo), og Vietnam (leder av sanksjonskomiteene for Libanon og Sør-Sudan, samt Den internasjonale restmekanismen for straffetribunaler) delte sine erfaringer.

Utfordringene knyttet til å lede de underliggende organer under pandemien var gjennomgående for alle innlegg. Mens flere bifalt rådets fleksibilitet i en krevende tid, ble det også fra flere påpekt at det har vært en utfordring at sanksjonskomiteene ikke har hatt anledning til å reise til berørte land og regioner.

Barn er blant de hardest rammede av konflikten i Jemen. 89 prosent av barn i konfliktområder er i risiko for å bli rekruttert til væpnede grupper. Foto: FN
Jemen: Barn er blant de hardest rammede av konflikten i Jemen. 89 prosent av barn i konfliktområder er i risiko for å bli rekruttert til væpnede grupper. Foto: FN

Tirsdag 14. desember ble det avholdt åpen orientering og lukkede konsultasjoner om Jemen. FNs spesialutsending Hans Grundberg og nestleder i Ocha, Ramesh Rajasingham, orienterte rådet om den siste utviklingen i landet innen det politiske, humanitære, økonomiske og sikkerhetsmessige området. Rådsmedlemmene uttrykte særlig bekymring for den forverrede situasjonen i Marib og Hodeida. Spesialutsending Grundberg fremhevet risikoen urban krigføring utgjør for sivile og infrastruktur. Norge fokuserte i sitt innlegg bl.a. på beskyttelsen av sivile, og særlig barn som fortsatt rekrutteres til væpnede grupper.

Sikkerhetsrådet avholdt samme dag sitt halvårlige møte om resolusjon 2231 (2015) og atomavtalen med Iran (JCPOA). Møtet holdes under dagsordenpunkt om ikke-spredning. Undergeneralsekretær Rosemary DiCarlo, EU-ambassadør Olof Skoog som koordinator for Felleskommisjonen til JCPOA, samt fasilitator for 2231-resolusjonen, Irlands ambassadør Geraldine Byrne Nason, orienterte. Det ble generelt uttrykt bred bekymring for Irans opprustningsaktiviteter, samt uttrykt støtte til JCPOA og den rollen avtalen spiller for global ikke-spredning, samt regional og internasjonal sikkerhet. Flere uttrykte også støtte til IAEA og deres arbeid, men samtidig bekymring angående innskrenket innsyn og tilgang, og manglende samarbeid, slik meddelt gjennom IAEAs rapporter.

Den humanitære situasjonen i Sør-Sudan er verre enn på lenge, og forverres nå av flom. Rekordmange mennesker trenger humanitær assistanse. Foto: WFP
Sør-Sudan: Den humanitære situasjonen i Sør-Sudan er verre enn på lenge, og forverres nå av flom. Rekordmange mennesker trenger humanitær assistanse. Vi oppfordrer myndighetene til å tillate trygg og uhindret humanitær tilgang i landet. Foto: Verdens matvareprogram (WFP). Foto: WFP

Onsdag 15. desember dag ble det avholdt åpen orientering og lukkede konsultasjoner om situasjonen i Sør-Sudan, inkludert både FNs fredsbevarende operasjon, Unmiss, og sanksjonsregimet. FNs spesialrepresentant Nicholas Haysom og Wafaa Saeed fra Ocha orienterte. Haysom sa at det er liten eller ingen fremdrift i gjennomføringen av sikkerhetsarrangementene, noe som bidrar til fortsatt splittelse i SPLM/A-IO. Fra norsk side ble det uttrykt dyp bekymring over situasjonen i Sør-Sudan, med et rekordstort antall mennesker avhengig av humanitær assistanse og en svært krevende sikkerhetssituasjon for de humanitære organisasjonene. Det ble også påpekt at det er viktig med en inkluderende grunnlovsprosess og troverdige valg.

Norge deltok i en felles presseuttalelse med Estland, Frankrike, Irland, Storbritannia, USA og Japan om menneskerettighetsbrudd i Nord-Korea. Foto: FN-delegasjonen
Nord-Korea: Norge deltok i en felles presseuttalelse med Estland, Frankrike, Irland, Storbritannia, USA og Japan om menneskerettighetsbrudd i Nord-Korea. Foto: Foto: FN-delegasjonen

I kjølvannet av møtet om situasjonen i Sør-Sudan, tok USA, Storbritannia, Estland, Frankrike, Irland, Mexico og Norge initiativ til en diskusjon under dagsordenpunktet «eventuelt» om situasjonen for menneskerettighetene i Nord-Korea. Norge tok i sitt innlegg blant annet opp den meget graverende menneskerettighetssituasjonen i landet og kritiserte nordkoreanske myndigheter for ikke å leve opp til internasjonale forpliktelser. Møtet ble holdt i lukket format, men ble etterfulgt av et pressemøte. USAs ambassadør Linda Thomas-Greenfield holdt et fellesinnlegg på vegne av USA, Norge og de øvrige initiativtakerne til møtet.

Onsdag var det også åpen orientering om FNs kontor for sentrale Afrika, Unoca. FNs spesialrepresentant og leder for Unoca, Francois Lounceney Fall, orienterte om situasjonen i regionen og Unocas arbeid. Sikkerhetsrådets medlemmer uttrykte unison støtte til Unocas kjernemandat, ikke minst hva gjelder å drive aktivt fredsdiplomati, samt konfliktforebyggende arbeid, bl.a. knyttet til avholdelse av valg. Ellers ble særlig situasjonen i Tsjad, Kamerun, Den sentralafrikanske republikk og Burundi berørt i møtet. Det norske innlegget pekte på fredsdiplomati, inkludert kvinner, fred og sikkerhet, utdanning i konflikt, og maritim sikkerhet som viktige spørsmål som berører regionen og Unocas arbeid.

Torsdag 16. desember og fredag 17. desember ble det avholdt et uformelt seminar og årlige konsultasjoner mellom FNs sikkerhetsråd og Den afrikanske unions (AUs) freds- og sikkerhetsråd (AUPSC). Årets seminar og konsultasjoner mellom de to sikkerhetsrådene foregikk virtuelt. På dagsorden i seminaret sto saker som finansiering av AU-ledede fredsoperasjoner og arbeidsmetoder for samarbeidet mellom de to Sikkerhetsrådene. I konsultasjonsmøtet ble følgende saker diskutert: den AU-ledede fredsoperasjonen i Somalia, situasjonen i Sahel og Mosambik, samt bekjempelse av ekstremisme og terrorisme på det afrikanske kontinentet. Norge innledet bl.a. om samarbeidsmetoder mellom de to rådene og holdt korte replikker på samtlige dagsordenpunkter.  

Skriftlige produkter fra Sikkerhetsrådet denne uken: