Ukebrev fra Sikkerhetsrådet

Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 51

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Syria, cybersikkerhet, Etiopia, Israel/Palestina, minoriteter i Baltikum og Svartehavsområdet.

«Once again, today’s reporting shows that the deeply disturbing trend of settlement activity, demolitions, evictions, and violence continues unabated. We urge the Israeli government to halt, and reverse this trend».

Ambassadør Mona Juul, i Sikkerhetsrådet 21. desember i møte om den israelsk-palestinske konflikten

 

Mandag 20. desember ble det avholdt åpen orientering og lukkede konsultasjoner om den politiske og humanitære situasjonen i Syria. FNs spesialutsending Geir O. Pedersen og FNs nødhjelpskoordinator Martin Griffiths orienterte rådet om den siste utviklingen innen hhv. det politiske og det humanitære området. Det ble presentert to rapporter om den humanitære situasjonen i Syria: generalsekretærens regulære 60-dagers rapport og generalsekretærens særskilte rapport om gjennomføringen av resolusjon 2585 (2585-rapporten). Irland holdt denne måneden det felles humanitære innlegget på vegne av penneførerne Irland og Norge. Norge holdt i tillegg eget nasjonalt innlegg om den politiske situasjonen.

I forlengelsen av møtet om Syria, ble det avholdt lukkede konsultasjoner under dagsordenpunktet «eventuelt» om utviklingen i Etiopia. Møtet fant sted etter anmodning fra Irland, Norge, Storbritannia, Frankrike, USA og Estland. FNs nødhjelpskoordinator Martin Griffiths orienterte rådet. Den humanitære situasjonen i Etiopia dannet utgangspunkt for diskusjonen.

Samme dag ble det også arrangert et lukket, uformelt møte i Arria-format om cyberangrep på kritisk sivil infrastruktur. Estland og Storbritannia var arrangører, og møtet var en oppfølging av det estiske signaturarrangementet om cybersikkerhet under deres presidentskap i juni 2021.

Tirsdag 21. desember ble det avholdt åpen orientering og lukkede konsultasjoner om den israelsk-palestinske konflikten, denne måneden med den kvartalsvise orienteringen om resolusjon 2334 (2016). Spesialkoordinator Tor Wennesland orienterte rådet basert på en skriftlig rapport om gjennomføring av denne resolusjonen. Wennesland orienterte om siste utvikling knyttet til bosettingsaktivitet, husrivinger, utkastelser og voldelige hendelser. Samtlige rådsmedlemmer uttrykte bekymring for Israels bosettingsaktivitet, husrivinger og utkastelser. Flere trakk særlig frem bosettervold, og oppfordret Israel til å sørge for at de skyldige holdes ansvarlig. I det norske innlegget ble det særlig pekt på bosettervold, behovet for beskyttelse av barn, bosettingsaktivitet i sensitive områder, lokalvalgene på Vestbredden, behov for styrking av de palestinske selvstyremyndighetene og oppfølging fra Giverlandsgruppen for Palestina (AHLC).

Foto: UNRWA
FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger i Midtøsten (UNRWA) bidrar med grunnleggende tjenester, som utdanning. Foto: UNRWA

Onsdag var det også et uformelt møte i Arria-format om minoriteter i Baltikum og Svartehavsområdet. Det russisk-initierte møtet la opp til en svært ensidig fremstilling av russiske minoriteters kår i nevnte områder, og viste blant annet til nynazisme i disse landene som grunnleggende problem. Fra norsk side ble det holdt et kort og prinsipielt innlegg som understreket viktigheten av å respektere menneskerettighetene. Norge var også tilsluttet en fellesuttalelse fra Estland og likesinnede i forbindelse med møtet.

Skriftlige produkter fra Sikkerhetsrådet denne uken: