Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 2

Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Vest-Afrika og Sahel, Nord-Korea, Mali, Jemen, Sudan, Kypros, forebyggende diplomati og fredsmekling.

«For the sake of Mali’s youth – a voice from which we have just heard – we urge Mali’s transitional leaders to thread carefully in their use of the power that they have taken by force».

Ambassadør Mona Juul, i Sikkerhetsrådet
11. januar i møte om Mali

Mandag 10. januar ble det avholdt et åpent møte om FNs politiske oppdrag i Vest-Afrika og Sahel, Unowas. FNs spesialrepresentant Mahamat Saleh Annadif orienterte rådet sammen med generaldirektør Ghad Fahta Waly fra FNs byrå for narkotika og kriminalitet (UNODC) og Cécilie Yougbaré fra sivilsamfunnsorganisasjonen Medecins du Monde/Peoples Coalition for Sahel.

Bakteppet med flere grunnlovsstridige hendelser i regionen i form av kupp og maktmisbruk, preget møtet. Sikkerhetssituasjonen generelt og utfordringer knyttet til klimaendringer, matusikkerhet og koronasituasjonen var gjennomgående temaer i både orienteringene og rådsmedlemmenes innlegg. Regionale organisasjoners rolle, særlig Ecowas’, i å styrke demokrati og sikkerhet ble fremhevet av flere. Maritim sikkerhet og det norsk-ghanesiske resolusjonsutkastet fikk også stor oppmerksomhet. Pennefører Irland forventes å starte opp forhandlinger om en presidentuttalelse om møtet innen kort tid.

Samme dag avholdt også Sikkerhetsrådet lukkede konsultasjoner om Nord-Koreas oppskyting av et (hypersonisk) ballistisk missil den 5. januar. Sikkerhetsrådsresolusjon 1718 (2006) forbyr Nord-Korea å skyte opp ballistiske missiler. I nasjonal kapasitet fordømte Norge nord-koreanske resolusjonsbrudd og viste til at regimet må respektere folkerettslig forpliktende vedtak fra Sikkerhetsrådet. 

Tirsdag 11. januar ble det avholdt åpen orientering og lukkede konsultasjoner om FNs fredsbevarende operasjon i Mali, Minusma. Orientering ble gitt ved FNs spesialrepresentant El-Ghassim Wane. Det norske presidentskapet hadde også invitert den maliske ungdoms- og kvinneaktivisten Adam Dicko til å orientere rådet.

Den maliske ungdoms- og kvinneaktivisten Adam Dicko orienterte Sikkerhetsrådet om situasjonen i hjemlandet. Foto: FN
Den maliske ungdoms- og kvinneaktivisten Adam Dicko orienterte Sikkerhetsrådet om situasjonen i hjemlandet. Foto: FN

Wane orienterte om Malis nasjonale dialog og viste til den regionale organisasjonen Ecowas’ avvisning av en forlengelse på overgangsperioden og beslutningen om å innføre nye, omfattende sanksjoner mot Mali. Dicko hadde et tydelig budskap om å involvere befolkningen, og advarte mot å gjøre Mali til en slagmark for stormaktene. Rådsmedlemmenes innlegg fokuserte i all hovedsak på manglende fremgang i fredsprosessen og overgangen til demokratisk styre, den alvorlige sikkerhetsmessige og humanitære situasjonen, og den russiske Wagner-gruppens tilstedeværelse i Mali. Norge understreket i sitt innlegg viktigheten av overgang til demokrati og at maliske styresmakter beskytter og involverer egen befolkning.

Onsdag 12. januar ble det avholdt åpen orientering og lukkede konsultasjoner om situasjonen i Jemen. FNs spesialutsending Hans Grundberg, FNs assisterende nødhjelpskoordinator og nestleder i Ocha Ramesh Rajasingham og sivilsamfunnsrepresentant Ola Al-Aghbary, grunnlegger og leder av Sheba Youth Foundation for Development og forsoningsaktør i byen Taiz, orienterte Sikkerhetsrådet. Innledere og rådsmedlemmer uttrykte bekymring for den humanitære situasjonen, både manglende finansiell støtte og utfordringer med tilgang, samt den siste tids eskalering av konflikten og manglende fremskritt i fredsprosessen.

Møtet om Jemen hadde spesielt fokus på hvordan kvinner og ungdom må inkluderes i freds- og forsoningsarbeid. Foto: FN
Møtet om Jemen hadde spesielt fokus på hvordan kvinner og ungdom må inkluderes i freds- og forsoningsarbeid. Foto: FN

En rekke medlemsland fordømte også anholdelsen av et emiratisk-flagget skip utenfor Hodeida. Al-Aghbary tok opp betydningen av lokale initiativer og fredsbyggingsarbeid, og hvordan kvinner og ungdom må inkluderes i fred- og forsoningsarbeid. Norge hadde, i kraft av sitt presidentskap i Sikkerhetsrådet i januar, oppfordret til at dette møtet spesielt fokuserte på kvinner, fred og sikkerhet. De fleste medlemsland brukte anledningen til å understreke at kvinner måtte inkluderes i fredsprosessen og at kvinners behov blir vektlagt i den humanitære responsen. I det norske innlegget trakk ambassadør Mona Juul frem viktigheten av kvinners deltakelse i konfliktforebygging, fredsinitiativ og politiske løsninger, og ga flere konkrete anbefalinger for hvordan dette arbeidet bør tas videre.

I etterkant av møtet ble Sikkerhetsrådets medlemmer enige om en presseuttalelse om det anholdte emiratisk-flaggede skipet.

I forlengelsen av møtet om Jemen, ble situasjonen i Sudan, på oppfordring av Norge og nærstående land, tatt opp i et lukket møte under dagsordenpunktet «eventuelt». Bakgrunnen for møtet var statsminister Hamdoks avgang og den ustabile sikkerhetssituasjonen.

På onsdag ble det også avholdt et lukket møte med de politi- og troppebidragsytende landene til FNs fredsbevarende operasjon på Kypros, Unficyp. FNs nylig utnevnte spesialrepresentant, Colin Stewart, ga sin første orientering om den politiske situasjonen på Kypros, mens norske generalmajor Ingrid Gjerde (styrkesjef i Unficyp) orienterte om sikkerhetssituasjonen. Orienteringene var basert på generalsekretærens siste rapport av 30. desember i fjor, før det ble åpnet for spørsmål fra rådets medlemmer og inviterte troppebidragsytende land.

Generalmajor Ingrid Gjerde (i midten) fra Norge leder FNs militære fredsinnsats på Kypros. Foto: Luboš Podhorský, FN
Generalmajor Ingrid Gjerde (i midten) fra Norge leder FNs militære fredsinnsats på Kypros. Foto: Luboš Podhorský, FN

Møtet er de troppe- og politibidragsytende landenes viktigste mulighet til direkte dialog med Sikkerhetsrådet i lukket format. Møtet fant sted i forkant av de lukkede konsultasjonene 17. januar og mandatfornyelsen for Unficyp i slutten av måneden. Generalmajor Ingrid Gjerdes innlegg var historisk ved at det er første gang at en kvinnelig general har orientert Sikkerhetsrådet i et lukket møte.

Torsdag 13. januar hadde Norge som presidentskap invitert rådets ambassadører og FNs generalsekretær Antonio Guterres til en lukket samling om konfliktforebygging og fredsdiplomati (Oslo forum). Samlingen fant sted på Greentree utenfor New York, og ble innledet med generalsekretærens månedlige lunsj hvor han delte sine tanker om forebyggende diplomati og sin visjon for sin andre periode som generalsekretær.

Ambassadør Mona Juul ledet deretter en såkalt ‘sofa talks’ – en uformell dialog – hvor tema var hvordan snakke med alle konfliktaktører. Målet var å dele både egne og norske erfaringer med fred- og forsoningsarbeid i ulike konflikter, samt diskutere forebyggende diplomati og trekke på erfaringer fra fredsmekling. Rådsmedlemmene diskuterte også Colombia og Afghanistan med relevante eksperter og aktører med inngående kjennskap til fredsskapende arbeid i de to landene.