Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 5

Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Ukraina og Nord-Korea.

«Norway supports a European security order based on international law and national sovereignty. We cannot allow this to be replaced by spheres of influence. Every country has the right to freely choose its security alignment.».

Ambassadør Mona Juul, i Sikkerhetsrådet 31. januar
i møte om krisen mellom Russland og Ukraina

Norges FN-ambassadør Mona Juul i samtale med Russlands Vasilij Nebenzia i forkant av møtet om Ukraina. Foto: FN-delegasjonen
Norges FN-ambassadør Mona Juul i samtale med Russlands Vasilij Nebenzia i forkant av møtet om Ukraina. Foto: FN-delegasjonen

Mandag 31. januar ble det avholdt åpen orientering om situasjonen i og rundt Ukraina. USA hadde tatt initiativ til møtet i lys av den spente situasjonen med betydelig russisk styrkeoppbygging rundt Ukraina. Russland motsatte seg møtet, men etter en prosedyreavstemning ble det vedtatt at møtet skulle gjennomføres. Ti land stemte for, inkludert Norge. FNs undergeneralsekretær Rosemary DiCarlo innledet. Norge og likesinnede land holdt innlegg som betonte Russlands hovedansvar for å bidra til avspenning og avstå fra krig. Norge fremhevet Ukrainas uavhengighet, suverenitet og territorielle integritet innen dets internasjonalt anerkjente grenser. Ukraina og enkelte medlemsland fra regionen deltok også på møtet.

Norges FN-ambassadør Mona Juul avsluttet presidentskapet i Sikkerhetsrådet siste dagen i januar. Fra 1. februar tok Russland over presidentklubba. Foto: FN-delegasjonen
Norges FN-ambassadør Mona Juul avsluttet presidentskapet i Sikkerhetsrådet siste dagen i januar. Fra 1. februar tok Russland over presidentklubba. Foto: FN-delegasjonen

Tirsdag 1. februar vedtok Sikkerhetsrådets medlemmer arbeidsprogrammet for februar. Russland har presidentskapet i Sikkerhetsrådet denne måneden.

Fredag 4. februar ble det avholdt lukkede konsultasjoner om nye missiloppskytinger fra Nord-Korea. Albania, Frankrike, Irland, Storbritannia, Norge og USA tok initiativ til møtet. Foranledningen var nye nordkoreanske folkerettsstridige missiltester 27. og 30. januar.

Andre skriftlige produkter fra Sikkerhetsrådet denne uken: