Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 7

Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Somalia, Jemen, Den kollektive sikkerhetspakten, Ukraina og Haiti.

“Norway expresses strong concern regarding the resolution of the Russian State Duma calling for the recognition of the self-proclaimed “People’s Republics” of Donetsk and Luhansk. We warn against such a step, which would constitute a further violation of Ukraine’s sovereignty and territorial integrity and directly contradict the spirit and the letter of the Minsk agreements”. 

Ministerråd Trine Heimerback
i Sikkerhetsrådet 17. februar

 

Tirsdag 15. februar avholdt Sikkerhetsrådet et møte med påfølgende konsultasjoner om FNs politiske oppdrag i Somalia, Unsom. Generalsekretærens spesialrepresentant, James Swan, spesialrepresentant for Den afrikanske union (AU), Francisco Madeira, og EU-ambassadør Olof Skoog, orienterte. Det er betydelig fremgang i arbeidet med å forme en ny AU-ledet fredsbevarende operasjon i landet. Det er også noe fremgang i valgprosessen, selv om tidsfristen 25. februar ikke overholdes. Samtidig blir den humanitære situasjonen stadig verre og det mangler midler til å avhjelpe. Samlet anses det fremdeles å være en vedvarende høy fare for væpnet konflikt og for at Al Shabaab vil søke å utnytte spenninger.

Maritim sikkerhet utenfor Somalias kyst ble også viet oppmerksomhet. Somalias FN-ambassadør gjorde det i møtet klart at Somalia ikke ønsker noen fornyelse av mandatet som autoriserer anti-piratvirksomhet i deres farvann. I det norske innlegget ble det understreket klar forventning om at Somalia innfrir egne lovnader om kvinners deltakelse og representasjon, og vektlagt behovet for beskyttelse, og pekte på koblingene mellom klimaendringer og sikkerhet.

Tirsdag ble det også avholdt åpen orientering og lukkede konsultasjoner om situasjonen i Jemen. Orienteringer ble gitt av FNs spesialutsending Hans Grundberg, FNs nødhjelpskoordinator Martin Griffiths, samt ny leder for sanksjonskomiteen Ferit Hoxha (Albania) og Michael Beary, ny leder for FNs politiske oppdrag for å støtte Hodeidah-avtalen (UNMHA). Grundberg redegjorde for den siste tids militære eskalering av konflikten, de sosio-økonomiske utfordringene i Jemen samt hans arbeid med å søke framgang i den politiske prosessen, inkludert planlagte konsultasjoner med et bredt spekter av aktører. Griffiths trakk frem de alvorlige humanitære konsekvensene av eskaleringen, og at 650 drepte i januar er det høyeste tallet på tre år. Han understreket behovet for humanitær tilgang og viste til betydelige finansieringsgap. Rådsmedlemmene uttrykte bekymring for eskaleringen av konflikten og økende sivile tap, og manet til de-eskalering. Norge, ved stedfortredende ambassadør Trine Heimerback, fordømte de nylige grensekryssende angrepene og de sivile tapene, og manet alle parter til å utvise tilbakeholdenhet.

Tirsdag vedtok også Sikkerhetsrådet enstemmig å fornye mandatet for ekspertpanelet for sanksjonsregimet for Sudan.

Onsdag 16. februar ble det på initiativ av Russland avholdt debatt om samarbeid mellom FN og Den kollektive sikkerhetspakten, CSTO. Russlands viseutenriksminister Sergei Versjinin ledet møtet, som ble innledet av henholdsvis FNs og CSTOs generalsekretærer. Møtet var et såkalt russisk signaturarrangement under deres presidentskap. Tilsvarende møter ble også avholdt under deres presidentskap i 2016 og 2019. Ministerråd Trine Heimerback deltok fra norsk side, og uttrykte Norges overordnede støtte til styrket samarbeid mellom FN og regionale organisasjoner og betydningen av respekt for menneskerettigheter og demokrati.

Torsdag 17. februar avholdt Sikkerhetsrådet åpen orientering om situasjonen i og rundt Ukraina.

Møtet fant sted på russisk initiativ, som også i tidligere år, med fokus på gjennomføring av Minsk-avtalene for en fredelig løsning på konflikten i Øst-Ukraina og sikkerhetsrådsresolusjon 2202 (fra 2015). Debatten ble i stor grad preget av de pågående spenningene mellom Russland og Ukraina, samt Russlands styrkeoppbygging i og rundt Ukraina. Ministerråd Trine Heimerback fremførte Norges innlegg, som betonte behovet for avspenning, diplomati og tydelig støtte til Ukrainas suverenitet, uavhengighet og territorielle integritet innen landets internasjonalt anerkjente grenser.

Fredag 18. februar ble det avholdt åpen orientering og lukkede konsultasjoner om FNs politiske oppdrag på Haiti, Binuh. FNs spesialrepresentant og leder for Binuh, Helen La Lime orienterte. Sikkerhetsrådets medlemmer, inkludert Norge, uttrykte bekymring for den negative utviklingen på Haiti hva gjelder forverret sikkerhetssituasjon med blant annet mye gjengvold, humanitære behov og en fastlåst politisk situasjon. Norge oppfordret de politiske aktørene på Haiti til å tilrettelegge for en inkluderende politisk dialog og til at valg avholdes og tok til orde for at det er nødvendig å styrke politiet, reformere justissektoren, og ta tak i menneskerettighetssituasjonen. 

Produkter fra Sikkerhetsrådet denne uken: 

Fornyelse av mandatet for FNs ekspertpanel for sanksjonsregimet for Sudan: Security Council Extends Panel of Experts on Sudan, Unanimously Adopting Resolution 2620 (2022) | Meetings Coverage and Press Releases