Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 9

Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken var: Jemen (sanksjonsregimet), Syria (kjemiske våpen), Nord-Korea, Ukraina, Afghanistan og Sør-Sudan.

«The UN must be part of the solution in Afghanistan. And for this, we need a continued, robust, UN presence».

Ambassadør Mona Juul, i Sikkerhetsrådet
2. mars i møte om Afghanistan

Mandag 28. februar vedtok Sikkerhetsrådet en resolusjon (FNSR 2624) som fornyer sanksjonsregimet og mandatet til ekspertpanelet for Jemen. Resolusjonen ble vedtatt med elleve stemmer for, mens fire rådsmedlemmer, inkludert Norge, stemte avstående. Les den norske stemmeforklaringen. 

Mandag 28. februar ble det avholdt åpen orientering og lukkede konsultasjoner om elimineringen av det syriske kjemivåpenprogrammet. Foto: FN
Mandag 28. februar ble det avholdt åpen orientering og lukkede konsultasjoner om elimineringen av det syriske kjemivåpenprogrammet. Foto: FN

Mandag ble det avholdt åpen orientering og lukkede konsultasjoner om elimineringen av det syriske kjemivåpenprogrammet. FNs høyrepresentant for nedrustning, Izumi Nakamitsu, orienterte rådet, bl.a. basert på den månedlige rapporten fra Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW). To nylige rapporter fra OPCWs Fact Finding Mission om angrep i hhv. Kafr Zeita og Marea ble også tatt godt imot av flertallet av rådets medlemmer. Stedfortredende ambassadør, Trine Heimerback, understreket norsk støtte til OPCWs arbeid, og minnet Syria om forpliktelsen til å samarbeide med organisasjonen. Heimerback understreket også at de som står bak bruken av kjemiske våpen i Syria må stilles til ansvar.

I forlengelsen av møtet om Syria, ble Nord-Koreas oppskyting av et ballistisk missil 27. februar tatt opp i et lukket møte under dagsordenpunktet «eventuelt». USA, Albania, Frankrike, Irland, Norge og Storbritannia tok initiativ til at saken ble tatt opp. Norge uttrykte bekymring for missiltesten og for gjentatte nord-koreanske resolusjonsbrudd. Etter møtet deltok Norge sammen med ti andre land i et pressemøte hvor USA fremførte en fellesuttalelse. FN-delegasjonen tvitret fra rådsmøtet og det påfølgende pressemøtet.

Mandag 28. februar ble det også avholdt et hastemøte om den humanitære situasjonen i Ukraina. Foto: FN
Mandag 28. februar ble det også avholdt et hastemøte om den humanitære situasjonen i Ukraina. Foto: FN

Samme dag ble det også avholdt et hastemøte om den humanitære situasjonen i Ukraina. FNs nødhjelpskoordinator Martin Griffiths og FNs høykommissær for flyktninger, Filippo Grandi, orienterte om den alvorlige humanitære situasjonen som følge av det russiske angrepet på Ukraina. Norge tok blant annet opp vår planlagte støtte til humanitær respons.

Under møtet om den humanitære situasjonen i Ukraina fordømte Norge den russiske invasjonen. Foto: FN
Under møtet om den humanitære situasjonen i Ukraina fordømte Norge den russiske invasjonen. Foto: FN

Norge fordømte den russiske invasjonen og understreket viktigheten av beskyttelse av sivile og sivil infrastruktur, så vel som humanitærarbeidere og helsearbeidere samt journalister. Norge takket nabolandene for deres solidaritet med de mange ukrainerne som nå var på flukt.

Tirsdag 1. mars godkjente Sikkerhetsrådets medlemmer arbeidsprogrammet for mars. De forente arabiske emirater (FAE) har presidentskapet i Sikkerhetsrådet denne måneden.

Onsdag 2. mars ble det avholdt åpen orientering og lukkede konsultasjoner om FNs politiske oppdrag i Afghanistan, Unama. Foto: FN
Onsdag 2. mars ble det avholdt åpen orientering og lukkede konsultasjoner om FNs politiske oppdrag i Afghanistan, Unama. Foto: FN

Onsdag 2. mars ble det avholdt åpen orientering og lukkede konsultasjoner om FNs politiske oppdrag i Afghanistan, Unama. FNs spesialrepresentant, Deborah Lyons, og den afghansk-kanadiske sivilsamfunnsrepresentanten Mariam Safi, innledet. Norge fremhevet den svært alvorlige humanitære krisen i landet, makthavernes ansvar for situasjonen og behovet for en sterk rolle for FN i Afghanistan i tiden fremover. Som penneførere for Afghanistan i Sikkerhetsrådet skal Norge lede forhandlingene for et nytt mandat for FNs politiske oppdrag i Afghanistan. Det nåværende mandatet løper ut 17. mars. En felles presseuttalelse som Norge holdt med De forente arabiske emirater, Albania og Brasil om kvinner, fred og sikkerhet etter møtet kan leses her.

Torsdag 3. mars  ble det avholdt et lukket møte med troppebidragsytende land til FNs fredsbevarende operasjon i Sør-Sudan, Unmiss.

Andre skriftlige produkter fra Sikkerhetsrådet denne uken: