Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 18

Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Ukraina.

«Norway is deeply worried that Russia’s intensified hostilities in eastern Ukraine will lead to new besiegements of entire cities and towns. And that the suffering and bloodshed that has engulfed Mariupol may be repeated elsewhere».

Ambassadør Mona Juul i Sikkerhetsrådet 5. mai 2022,
i møte om krigen i Ukraina.

Tirsdag 3. mai godkjente Sikkerhetsrådet månedsprogrammet for mai. USA har presidentskapet denne måneden. Arbeidsprogrammet blir utarbeidet etter uformelle konsultasjoner med rådsmedlemmene. Det provisoriske månedsprogrammet godkjennes i lukkede konsultasjoner.

Torsdag 5. mai avholdt Sikkerhetsrådet et åpent møte om krigen i Ukraina med særlig vektlegging av beskyttelse av sivile (PoC), herunder sivil infrastruktur og urban krigføring. FNs generalsekretær orienterte fra sin reise til Kyiv, Moskva og regionen og vektla særlig pågående arbeid fra FNs side for humanitær tilgang og evakuering av sivile. Fra norsk side ble det blant annet uttrykt sterk støtte til generalsekretærens diplomatiske fremstøt for å søke en fredelig løsning på krigen. Norge understreket samtidig det ansvaret Russland har, som startet krigen, til å avslutte denne ved å trekke sine militære styrker tilbake fra internasjonalt anerkjent ukrainsk territorium.

Flere personer foran et utbombet hus
FNs generalsekretær Antonio Guterres besøkte Ukraina, og orienterte Sikkerhetsrådet om reisen til Kyiv, Moskva og regionen. Foto: FN

Fredag 6. mai avholdt Russland et åpent uformelt møte om Ukraina med vektlegging av påståtte forbrytelser begått av ukrainske militære styrker (Arria-format). Russland hadde invitert flere såkalte uavhengige journalister som alle underbygget russiske påstander. Alle Rådets medlemmer deltok på møtet og mange, inkludert Norge, tilbakeviste den russiske desinformasjonen og de ubegrunnede russiske påstandene. Flertallet av rådsmedlemmene understreket  viktigheten av å beskytte sivile, overholde internasjonal humanitærrett, søke fredelige løsninger samt betydningen av pågående arbeid og mekanismer for  å etterforske anklager om brudd på folkeretten, humanitærretten og menneskerettighetene.

Samme dag vedtok Sikkerhetsrådet en presidentuttalelse (PRST) om krigen i Ukraina, som var initiert av Norge og Mexico, der rådet blant annet uttrykker sterk støtte til FNs generalsekretærs innsats for å søke en fredelig løsning på krigen.

Se ambassadør Mona Juul møte pressen før og etter vedtaket av presidentuttalelsen (sammen med Mexico):

 

To personer i et presserom
Norge og Mexico la fram den første Ukraina-uttalelsen som Sikkerhetsrådet har blitt enige om, med sterk støtte til FNs arbeid for en fredelig løsning. Foto: FN-delegasjonen

Andre skriftlige produkter fra Sikkerhetsrådet denne uken

Presseuttalelse som fordømmer terrorangrep av Al-Shabaab mot AUs fredsbevarende styrke i Somalia (ATMIS), 6. mai.