Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 22

Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Syria, DR Kongo, maritim sikkerhet i Guineabukta og ansvarliggjøring («accountability»).

«We have just adopted the first Council resolution on maritime security in the Gulf of Guinea in 10 years. Amidst a difficult moment for the world, this resolution addresses an important issue both for the relevant African regions themselves, and beyond».

Ambassadør Mona Juul i Sikkerhetsrådet 31. mai 2022, i forbindelse
med vedtak av resolusjonen om maritim sikkerhet i Guineabukta

Tirsdag. 31 mai avholdt Sikkerhetsrådet lukkede konsultasjoner om den politiske situasjonen i Syria. FNs spesialutsending Geir O. Pedersen orienterte, blant annet om hans siste konsultasjoner med ulike aktører og den siste runden med forhandlinger i grunnlovskomiteen. FN-ambassadør Mona Juul representerte Norge.

Samme dag avholdt Sikkerhetsrådet et ekstraordinært møte om situasjonen i DR Kongo. Etter de nylige angrepene fra opprørsgruppen M23 mot DR Kongos hær og FN-styrker (Monusco), hadde de tre afrikanske rådsmedlemmene (Gabon, Ghana og Kenya) bedt om møtet. FNs undergeneralsekretær Martha Pobee og FNs generalsekretærs spesialutsending til regionen rundt De store sjøene i Afrika, Huang Xia, orienterte. DR Kongos utenriksminister deltok også i møtet. Rådets medlemmer uttrykte klar støtte til det kenyanske initiativet til politiske samtaler mellom kongolesiske myndigheter og ulike opprørsgrupper. Norge ga sin klare støtte til denne prosessen. I tillegg uttrykte Norge bekymring for situasjonen i det østlige DR Kongo. Møtet ble ellers dominert av en skarp ordveksling mellom DR Kongo og Rwanda, med beskyldninger om at Rwanda har støttet opprørsgruppa M23.

Sikkerhetsrådet vedtok enstemmig resolusjon 2634 om maritim sikkerhet i Guineabukta.  Foto: FN
Sikkerhetsrådet vedtok enstemmig resolusjon 2634 om maritim sikkerhet i Guineabukta. Foto: FN

Samme dag ble resolusjonen om maritim sikkerhet i Guineabukta enstemmig vedtatt etter lengre forhandlinger. Resolusjonen (FNSR 2634) ble lagt frem, og ledet av Ghana og Norge, og er den første resolusjonen på ti år som tar opp situasjonen i det som omtales som verdens farligste farvann. Gjennom vedtaket vil rådet bl.a. bidra til å sikre at kyststatene i Vest-Afrika får på plass nødvendig lovverk og at pirater rettsforfølges. I tillegg  oppfordrer Sikkerhetsrådet til økt internasjonal støtte og til styrking av det regionale samarbeidet. Resolusjonen slår også fast at havretten regulerer all aktivitet på havet.

Onsdag 1. juni godkjente Sikkerhetsrådet månedsprogrammet for juni. Albania har presidentskapet denne måneden. Arbeidsprogrammet blir utarbeidet etter uformelle konsultasjoner med rådsmedlemmene. Det provisoriske månedsprogrammet godkjennes i lukkede konsultasjoner.

Torsdag 2. juni avholdt rådspresident Albania et signaturarrangement om ansvarliggjøring («accountability») i form av åpen debatt. Albanias statsminister, Edi Rama, ledet møtet, og totalt 62 av FNs medlemsland, samt EU holdt innlegg. Presidenten for den internasjonale domstolen (ICJ), Joan Donoghue, FNs høykommissær for menneskerettigheter, Michelle Bachelet, samt folkerettsprofessor Dapo Akande innledet. Det norske innlegget understreket viktigheten av ansvarliggjøring for rettferdighet og for forebygging av konflikt.

Fredag 3. juni vedtok Sikkerhetsrådet en teknisk videreføring av resolusjon 2292 (fra 2016) for ett år, som utgjør mandatet for EU-operasjonen IRINI, hvis primære oppdrag er å inspisere skip i åpen sjø som mistenkes å transportere våpen og annet militært materiell til og fra Libya. Forlengelsen (FNSR 2635) ble vedtatt med 14 stemmer og en avståelse (Russland). Samme dag vedtok Sikkerhetsrådet enstemmig å forlenge mandatet til FNs politiske oppdrag i Sudan, Unitams, uten endringer, for ett år (FNSR 2636).   

Andre skriftlige produkter fra Sikkerhetsrådet denne uken: