Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

205 kommuner har gitt tilbakemelding om bosettingskapasitet

I går gikk svarfristen for statsrådens bosettingsbrev til kommunene ut. I dag tidlig hadde 205 kommunene svart, og gitt tilbakemelding om at de har kapasitet til å ta i mot til sammen ca. 1780 ekstra flyktninger i år og neste år.

- Jeg synes det er flott at mange gir tilbakemelding om at de vil strekke seg lenger for å ta i mot de flyktningene som venter på å komme i gang med livene sine, og jeg ønsker å takke kommunene som sier de kan ta i mot flere. Samtidig har jeg forståelse for at ikke alle kommuner har kapasitet til å bosette flere og at det tar noe tid å behandle brevet, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP).

Sendte brev

På bakgrunn av den pågående diskusjonen om Norge skal ta i mot 10 000 syriske kvoteflyktninger i år og neste år, sendte barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne brev til alle landets kommuner der hun ba dem kartlegge hvor mange flyktninger den enkelte kommune kan bosette i år og neste år. Når fristen nå er ute har hittil 205 av 428 kommuner gitt sine svar.

Tilbakemeldinger

Kommunene som har svart hittil har sagt seg villige til å ta i mot til sammen ca. 1030 ekstra flyktninger i 2015 og ca. 750 i 2016. Mange kommuner tar forbehold om bedre økonomiske rammebetingelser. Flere kommuner vil gi endelig tilbakemelding etter at de har behandlet spørsmålet i kommune- og bystyrer.

Over 5000 i mottak

Ved utgangen av april satt det 5282 flyktninger med lovlig opphold i Norge og ventet på at en kommune skulle ta dem i mot. Dette tallet vokste fra 1967 personer til 5443 personer fra 2011 til 2013. Statsråd Solveig Horne er tydelig på at det trengs en stor bosettingsinnsats for at de som allerede har fått opphold og skal kunne flytte til en kommune. Over 1000 av de som nå venter på å flytte til en kommune kommer fra Syria.

Historisk bosettingsår

- Vi hadde i fjor et historisk bosettingsår, med 19 prosent flere bosatte enn i 2013. Det er flere bosatte enn på 20 år, men likevel ikke nok til å få ned antall ventende i mottak. Jeg er glad for at mange kommuner har gitt tilbakemelding om at de ønsker å gjøre sitt for at flyktninger med vedtak om opphold skal få komme i gang med livene sine i en norsk kommune, sier statsråd Horne.

For fullstendig oversikt over svar fra kommunene per nå, se her.

Til toppen