Statsbudsjettet 2020:

23 millioner kroner til Leve hele livet-reformen

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Som en del av eldrereformen Leve hele livet foreslår regjeringen 23 millioner kroner til et nytt tilskudd. Tilskuddet skal gå til utvikling av gode modeller for bedre kvalitet, kompetanse og kontinuitet i omsorgstjenestene.

- Jeg er glad for at reformen allerede skaper stort engasjement i kommunene. Vi sørger derfor at det allerede i år settes av midler til aktivitet på reformens områder, sier eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug.

Dette tilskuddet kan kommunene for eksempel benytte til å prøve ut løsninger hvor ansatte får hospitere i spesialisthelsetjenesten og i kommunene, og prøve ut alternative turnusordninger. Tilskuddet skal også kunne brukes til å gjennomføre en aktivitetsdag ved sykehjem.

- Det er viktig at kommunen får prøve ut ulike løsninger, som kan bidra å skape bedre tjenester til eldre.  Det kan for eksempel være at en turnusordning som prøves ut, gjennom dette tilskuddet, kan vise seg å gi svært gode resultater. På denne måten kan vi skape gode løsninger som flere kommuner kan ta i bruk. sier Listhaug.

- Jeg vil derfor invitere kommuner til å delta i et samarbeid for å utvikle gode løsninger for dette, sier Listhaug.

Løsningene som kommunene prøver ut skal spres til andre gjennom nettverkene for gjennomføring av Leve hele livet.

Det skal lønne seg å jobbe med Leve hele livet. De kommunene som vedtar hvordan reformen skal følges opp lokalt vil fra 2021 prioriteres innenfor i eksisterende og eventuelle nye øremerkede ordninger.