Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

23 skogområder vernet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Kongen i statsråd vedtok fredag å verne 23 skogområder i fylkene Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal, Buskerud, Telemark, Akershus, Vest-Agder og Aust-Agder. Dette er et ledd i regjeringens arbeid for økt skogvern.

Kongen i statsråd fredag vedtatt å verne 23 skogområder i fylkene Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal, Buskerud, Telemark, Akershus, Vest-Agder og Aust-Agder. Dette er et ledd i regjeringens arbeid for økt skogvern.

I tillegg er Ramsarområdet Rinnleiret naturreservat i Nord-Trøndelag utvidet. Områdene omfatter til sammen ca 252 km2 nytt vern, hvorav 79 km2 er produktiv skog.

Formålet med vern av skogområdene er å ta vare på truede arter og naturtyper i norsk skognatur, og å bidra til et representativt vern av skogtyper. 

Grønningen i Levanger kommune. Foto: Eldar Ryan

Grønningen i Levanger kommune. Fra Sjåstaddalen. (Foto: Eldar Ryan)

 - Skogvern er et viktig tiltak for å sikre norsk naturmangfold. Norge har stor variasjon av skogtyper, også skogtyper som er internasjonalt sjeldne. Vernevedtaket er derfor viktig for å sikre truede arter og naturtyper i norsk skognatur, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

50 prosent av artene som i Norsk rødliste 2010 er klassifisert som truede eller nær truede, lever i skog. Områdene som nå er vernet vil sikre viktige leveområder for et stort antall truede og nær truede arter, som for eksempel orkidéen marisko. Verneplanen bidrar også til å sikre kystgranskog som er en truet naturtype, og som Norge har et internasjonalt ansvar for å ivareta. 

Fra Klårtjønnhaugen i Overhalla kommune. Marisko. Fotograf: Kristian Julien

Fra Klårtjønnhaugen i Overhalla kommune. Marisko. (Foto: Kristian Julien)

- Rinnleiret naturreservat har spesielt stor betydning som trekk- og overvintringsområde for våtmarksfugl, og er et av landets største saltpåvirkede våtmarksområder. Utvidelsen av dette ramsarområdet vil sikre truet, sjelden og sårbar natur med særlig betydning for naturmangfoldet, sier Solheim.

Utvidelsesarealet er knyttet til strandeng, fuktområder og rikmyr. Området er viktig blant annet for sanglerke som er rødlistet som sårbar, og vipe som er nær truet.

Følgende områder er nå vernet:

 1. Sunndalslia naturreservat, Leka kommune, Nord-Trøndelag
 2. Koltjønndalen naturreservat (utvidelse), Meråker kommune, Nord-Trøndelag
 3. Rottåsberga naturreservat, Tingvoll kommune, Møre og Romsdal
 4. Hostegga naturreservat, Aure kommune, Møre og Romsdal
 5. Fladalsåsen naturreservat, Nes kommune, Buskerud
 6. Haverstingen naturreservat (utvidelse), Ringerike, Flå og Krødsherad kommuner, Buskerud
 7. Hestbrennajuvet naturreservat, Ringerike kommune, Buskerud
 8. Kollåsen naturreservat, Ski kommune, Akershus
 9. Fugldalen naturreservat, Fyresdal kommune, Telemark
 10. Nedre Timenes naturreservat, Kristiansand kommune, Vest-Agder
 11. Vardeheia naturreservat, Åmli kommune, Aust-Agder
 12. Ausvasstormyra naturreservat (utvidelse), Namsskogan kommune, Nord-Trøndelag
 13. Klårtjønnhaugen naturreservat, Overhalla kommune, Nord-Trøndelag
 14. Almdalen-Ekorndalen naturreservat (utvidelse), Overhalla og Namsos kommuner, Nord-Trøndelag
 15. Finntjønnin naturreservat, Overhalla kommune, Nord-Trøndelag
 16. Bangsjøan naturreservat, Steinkjer, Overhalla, Grong og Snåsa kommuner, Nord-Trøndelag
 17. Mjøsund naturreservat, Nærøy kommune, Nord-Trøndelag
 18. Finnvolldalen-Esplingdalen naturreservat (utvidelse), Namdalseid kommune, Nord-Trøndelag
 19. Høgmannen naturreservat (utvidelse), Steinkjer kommune, Nord-Trøndelag.
 20. Tverråa naturreservat, Verdal kommune, Nord-Trøndelag  
 21. Grønningen naturreservat, Levanger kommune, Nord-Trøndelag
 22. Røkkesdalen-Skogndalen naturreservat, Levanger kommune, Nord-Trøndelag
 23. Simadalen naturreservat (utvidelse), Verran kommune, Nord-Trøndelag
 24. Rinnleiret naturreservat (utvidelse), Levanger og Verdal kommuner, Nord-Trøndelag

Områdene nr. 1-11 inngår i arbeidet med frivillig skogvern på privat grunn. Områdene nr. 12-23 er skogvern på statsgrunn i Nord-Trøndelag hvor det for nr. 18, 20 og 21 i tillegg til statsgrunn også inngår frivillig vern på privateid grunn.  Nr. 24 er en utvidelse av Rinnleiret naturreservat og utgjør en del av Trondheimsfjorden våtmarkssystem som har Ramsarstatus.

Link til Foredrag til Kongelig resolusjon om vernplan for skog samt utvidelse av Rinnleiret naturreservat

Høgstaudebjørkesskog. Foto: Eldar Ryan

Fra Simadalen i Verran kommune. Høgstaudebjørkesskog. (Eldar Ryan)


 

Til toppen